(StudentTorget.no):

Til høsten åpner Nordvik for muligheten til å utdanne seg innen bilskadefaget ved åtte sentrale bilskadeverksteder i Andøy, Sortland, Ulvsvåg, Bodø, Halsa, Bjerka, Namsos og Steinkjer. Gjennom praktisk opplæring og relevant teori skal elevene inn i et utdanningsløp som ender opp med Fagbrev i Bilskadefaget.

– Ved å lansere egen fagutdanning, håper vi det skal bidra til styrke rekrutteringen til bilskadefaget. De siste årene har det vært utfordringer lokalt med å finne tilstrekkelig med mekanikere til å fylle verkstedene.

Dybfest er leder for prosjektet i Nordvik og har jobbet tett med fylkesrådet for utdanning i Nordland for å finne tiltak som kan styrke rekrutteringen.

– Hild-Marit Olsen og teamet i Bodø har vært en viktig sparringspartner i utviklingen av prosjektet, og Nordvik setter stor pris på den enorme positiviteten som fylket har bidratt med inn i prosessen. Sammen har vi stor tro på at dette kan bli veldig bra, forteller Dybfest.

Nordvik fagutdanning ønsker å skreddersy et utdanningsløp for hver enkelt kandidat. Det betyr at Nordvik ikke stiller krav til to år med videregående, men at kandidatene begynner utdanningsløpet direkte i bedriften ved oppstart. Dybfest påpeker at fagutdanningen ikke skal erstatte det opprinnelige utdanningsløpet, men være et alternativ for å gjøre utdanningen mer tilgjengelig og praksisorientert mot bilskadefaget via Nordviks lokale verksteder.


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: