(StudentTorget.no):

Studenten begynte i 2013 på årsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Da hun senere søkte seg inn på det populære profesjonsstudiet i psykologi kom hun ikke inn, fordi Institutt for psykologi gjorde en regnefeil da de regnet ut karakterene hennes. Nå melder Forskerforum at hun har fått 375 000 kroner i erstatning fra Universitetet i Tromsø.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Etter avslaget på studieplass begynte studenten på privat videregående skole for å forbedre karakterne sine, i den tro at karaktersnittet hennes var for lavt. Forskerforum skriver at hun ved en tilfeldighet fikk vite av en medelev at det gikk studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT med dårligere karaktersnitt enn henne. Da det viste seg at dette stemte la UiT seg flat, innrømmet regnefeilen og tilbød henne ny studieplass i vår- eller høstsemesteret.

Studenten sendte et erstatningskrav til UiT. Hun ville ha dekket semesteravgift og skolebøker ved privat videregående skole, utgifter i forbindelse med studielån, husleie og tilsvarende et års forventet inntekt som ferdigutdannet psykolog. 

UiT er enige i at studenten fortjener erstatning, men trakk 140 000 kroner fra det opprinnelige erstatningskravet, da de mener at at hun kunne tatt seg jobb etter å ha oppdaget universitetets regnetabbe. Nå har studenten godtatt tilbudet om erstatning fra UiT.

– UiT tilbød henne en erstatning på 375 000 kroner for tabben de gjorde, og ba henne om å svare innen 30 juni. Hun ba imidlertid om utvidet svarfrist til 4. august, noe hun fikk. Nå har hun takket ja til dette tilbudet, bekrefter seksjonssjef Joakim Bakkevold ved opptaksseksjonen.