(StudentTorget.no):

Fredag 8. februar var det byggestart på det som skal bli Norges største forsknings- og undervisningsbygg, Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo.

 

Den samlede kostnadsrammen for bygget er på svimlende 5,7 milliarder kroner. Det er ikke medregnet inventar inventar og vitenskapelig utstyr av toppklasse, som alene vil koste 1,1 milliarder. Til sammen innebærer dette en investering på over 6,8 milliarder kroner i kunnskap, forskning og innovasjon.

 

Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, i tillegg til næringsliv og andre samarbeidspartnere. Bygget, som skal ligge i Gaustadbekkdalen, vil stå ferdig i 2024. Målet er at Livsvitenskapsbygget skal ha kun halvparten så stort klimagassutslipp som et standardbygg av samme størrelse. De skal også utnytte overskuddsenergi fra nabobygget, og i tillegg produsere lokal, grønn elektrisitet fra solcelleparken på taket.

 

LES OGSÅ: Her kommer de 2188 nye studentboligene

 

Statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var tilstede for å markere byggestarten.


 

– Forskning innen livsvitenskap bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler. Når det nye bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk. Nybygget vil bli et nav for livsvitenskapsforskning både på Østlandet, nasjonalt og for internasjonalt forskningssamarbeid, sier statsminister Erna Solberg (H) i en nyhetsartikkel på Regjeringen.no.

 

I den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning var Livsvitenskapsbygget på Blindern ett av to prioriterte byggeprosjekter.

 

– Livsvitenskapsbygget skal fremme omstilling og vekst, og det vil huse det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap. Og det skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på dette feltet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Regjeringen.no.

 

 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet