(StudentTorget.no): 

En fersk studie fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bare 4 av 10 studenter gjør seg ferdige med studiet sitt. 10 år etter at de hadde startet med utdanningen sin, var det fortsatt 42 prosent som ikke var ferdige.
 
Undersøkelsen omfatter over 40.000 studenter ved norske studieplasser og har kartlagt utdannelsen de startet med fra 2001 og frem til nå.

Rapporten viser at bare 45 prosent hadde fullført bachelorgraden på normaltid – tre år. Blant fagene er det naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (ikke ingeniører) som kommer verst ut, med 49 prosent som hadde fullført bachelorgraden etter fem år, to år mer enn normert tid. Ingeniørfaget gjør det best, med henholdsvis 68 prosent fullført etter fem år.
 
 


Økte bevilgninger kan hjelpe

Studentorganisasjonen for norske ingeniører NITO, har regnet ut tallene fra SSB sin rapport og
kommet frem til at Norge taper så mye som 304 millioner kroner per kull som ikke fullfører, på grunn av frafall og forsinkelser i samfunnet.

Leder i NITO Steinar Pedersen mener at økt bevilgning til ingeniørstudiet kan bidra til at frafallet blant studenter blir mindre på dette studiet.

- Mange av tilbakemeldingene vi får er at mange ikke blir fulgt opp gjennom studiene. Høyere bevilgninger gjør det mulig å følge dem opp bedre og kjøpe mer utstyr. Hver femte student i NITOS studentundersøkelse sa de manglet relevant utstyr i sin utdanning, sier Pedersen til Aftenposten.

Andre rapporter fra SSB viser at menn er verstinger på å droppe ut av studiet. I følge undersøkelsen var tallet på fullførte utdanninger blant menn på 15.800, studieåret 2011/12. Andelen kvinner var på 24.7000 i samme periode. Det er spesielt sykepleierutdanningen blant menn som skiller seg ut, da seks av ti, bryter studiet før de blir ferdige. Til gjengjeld var det en høyere prosentandel av menn som tok høyere utdanning og forskningsfag enn kvinner.
 
 
 

Studenter gjør andre ting enn å studere

Elisabeth Hovdhaugen er forsker ved Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), og tror det er flere årsaker til det økende frafallet; jobb ved siden av studiet, studentenes forutsetninger og mangel på grunnkurs.

Hun forteller at studenter oftere enn før tar pause i utdanning for å reise og gjøre andre ting, og mange jobber ved siden av studiet for å bedre økonomien.

- Vi vet fra tidligere forskning at det å jobbe ved siden av studiene kan øke risikoen for å slutte, sier hun til Universitas.

Tiltak bør settes i gang for å stoppe den økende trenden, og institusjonene bør fokusere på forkurs i de ulike fagene i forkant av studiestart.

– Det kunne vært gjennomført grunnleggende kurs og pedagogiske opplegg, både ved studiestart og underveis. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har hatt mattekurs og lignende før start. Flere fakulteter kan følge dette eksempelet, foreslår Hovdhaugen til Universitas.