(StudentTorget.no):

Norske studenter kan per i dag velge mellom over 1000 ulike studier ved utdanningsinstitusjonene i landet. Sjefen for NHO mener at det bør kuttes i antall studier, og heller fokuserse på spesialisering innenfor de ulike fagfeltene.

- Alle kan ikke drive med alt, forteller Skogen Lund til Dagsavisen.

Hun får støtte av lederen for Norges Studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje.

- For eksempel er det mellom 35 og 41 økonomi– og administrasjonsutdanninger i Norge. Det er omtrent to i hvert fylke. Vi har ikke stor nok intellektuell kapasitet i alle fagmiljøene i Norge til at dette går, sier Rydje til Dagsavisen.

Skogen Lund påpeker at selv om det snakkes om lærermangel i landet, er det nå over 20 studiesteder som tilbyr lærerutdanning. Hun tror at hvis antallet studiesteder med samme utdanning kuttes, kan man øke kvaliteten i studiet.

NHO-sjefen har lenge vært kritisk til utviklingen innen høyere utdanning i Norge. Under NOKUT-konferansen i november uttalte hun at det er en utfordring at antallet studieprogrammer vokser uten å være avstemt etter etterspørsel eller bedriftenes behov.


- Vi har skapt et system som gir en vekst i studieprogrammer som ikke er bærekraftig. I tillegg får vi programmer som er innrettet til å tilfredsstille ungdommers ønsker og som dessverre i for liten grad har en tilsvarende etterspørselsside.

NSO-leder Ola Magnussen Rydje påpekte under den samme konferansen at studiestedene i landet er for opptatt av å tilby "kule" bachelor- og masterprogrammer for å tiltrekke seg flest studenter, fremfor utdanning som passer inn i arbeidsmarkedet.

- Utdanningsinstitusjonene har reagert med at hvis vi skal tiltrekke oss studenter, så må vi opprette disse programmene. Da må vi tilby det som er populært. Da ender man opp med å få merkelige bindestrekkombinasjoner som reiseliv, teologi og ledelse som en bachelorgrad, fordi det er en kul miks av ting man har lyst til å gjøre, forklarer Rydje.

LES OGSÅ: Sivilingeniørstudenter - NTNU - Karakter


Han forteller videre at kvaliteten på utdanning i Norge har synket de siste ti årene, og det kan være ønskelig med hjelp fra den nye regjeringen for å få orden i studietilbudene.

- Det er åpenbart for oss at enten må sektoren ta seg sammen og klare det, eller så etterlyser vi nå at den nye regjeringen går inn og politisk styrer hvordan sektoren skal se ut og ha en nasjonal plan for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom ulike fagmiljøer, sier Rydje.

Kristin Skogen Lund har tidligere uttalt seg om at de ønsker at Lånekassen øker studiestipendet til de som velger et studie som næringslivet etterspør.

LES OGSÅ: Studiebarometeret: Mindre tilfreds med praksis og arbeidslivsrelevans

- Vi kan bruke Lånekassen strategisk, ved å gi høyere stipend til studenter som velger de fagene vi trenger, uttalte hun til NTB i fjor.

Hun påpekte også at næringslivet må ha et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å kartlegge hva kompetanse norsk næringsliv trenger i fremtiden.

– Vi må slutte å tilby studieprogrammer som arbeidslivet ikke har behov for.