(StudentTorget.no):

- Det er en overraskende stor økning i søkere til høyere utdanning fra i fjor. Det er gledelig 
at så mange søker seg til utdanninger hvor samfunnet etterspør arbeidskraft, slik som lærer, sykepleier og realfag, sier seksjonsleder i Felles studieadministrativt tjenestesenter, Bente Ringlund Bunæs i en pressemelding.
 
Gjennom SO er det i år lyst ut 53.195 studieplasser til grunnutdanninger innen høyere 
utdanning. I 2014 ble det tilsvarende lyst ut 52.477 plasser.
 
13 utdanningsområder har oppgang i søkningen, mens tre utdanningsområder går ned sammenlignet med søkningen i fjor. 
 
Av de største utdanningsområder og -typer er økningen størst for vernepleier (+ 21%), sykepleier, pedagogiske fag og informasjonsteknologi, alle med rundt 17 % flere søkere. 
 
Mediefag har en nedgang for tredje år på rad, og går i år ned med 5 %. Maritime fag (-12 %) og ernæring (-7 %) har også færre søkere enn i fjor. 
 

LES OGSÅ: Her blir det størst rift om årets studieplasser

 

Teknologi- og realfag

Søkningen til realfag har også i år et solid oppsving med over 11 prosent flere søkere enn i fjor.
 
Søkningen til teknologiske fag er totalt sett omtrent som i fjor. Det er 130 færre søkere til treårig ingeniørutdanning (bachelor), mens det er omtrent like mange som har master i teknologi som sitt førstevalg som i fjor. 
 
Det er om lag 500 søkere som har har maritim utdanning som førstevalg. Her er det 190 studieplasser. Dette er en nedgang i antall søkere på rundt 13 prosent i forhold til i fjor, men fortsatt er det over to søkere til hver av studieplassene.    
 
- Selv om det er en liten nedgang i søkningen til teknologiske studier, er den mindre enn man kunne frykte ut fra arbeidsmarkedet i oljebransjen. Jeg er glad for at såpass mange unge søker seg til slike utdanninger. Det er stort behov for teknologisk kompetanse i fremtiden, sier settestatsråd for kunnskapsministeren, Elisabeth Aspaker, i en pressemelding.
 
 

Helse- og sosialfag

Søkertallene til helse- og sosialfagutdanningene viser en økning på nesten 10 prosent sammenliknet med i fjor.  
 
Innenfor helsefag er det farmasi som har den største økningen fra i fjor, med 30 prosent oppgang. Også radiograf og ergoterapi har også en stor prosentvis oppgang. Medisin har en liten nedgang i søkningen på 2 prosent. 
 
Det er særlig sykepleierutdanningen som er populær i år. Det er registrert over 12 000 søkere som har sykepleier som førstevalg, noe som tilsvarer en økning på over 17 prosent sammenliknet med i fjor. Det er om lag 4 500 studieplasser til sykepleie. 
 
Også søkningen til vernepleierutdanningen har en stor økning fra i fjor med over 21 prosent. Nærmere 2 800 søkere har dette som førstevalg i år.
 
- Jeg er godt fornøyd med at så mange unge velger å søke helseutdanninger i år. Det vil fremover være et stort behov for personer med ulike helsefaglige utdanninger. Regjeringen er svært opptatt av kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Vi må ha tilstrekkelig personell med riktig kompetanse for å kunne tilby befolkningen gode helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
 
 

Lærerutdanning 

Over 8 000 søkere har valgt en av lærerutdanningene som sitt førstevalg i Samordna opptak. Totalt sett er dette en økning på 8,5 prosent fra 2014. 
 
Alle lærerutdanningene som kvalifiserer til jobb i skolen har en markant økning. Begge grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10) har over 8 prosent flere førstevalgssøkere, mens lektorutdanningen øker med over 7 prosent. Faglærerutdanningene øker med over 11 prosent.
 
 

Barnehagelærerutdanning

Det er om lag 3 200 søkere som har barnehagelærerutdanning som sitt førstevalg. Dette er en liten nedgang sammenliknet med 2014. Barnehagelærerutdanningen har rundt 2 600 plasser.
 
- Regjeringen hadde ønsket å se økt søkning også til barnehagelærerutdanningen. Det er stort behov for flere barnehagelærere og vi vet at dette er en nøkkelfaktor for å sikre kvalitet i barnehagene. Det blir viktig at utdanningsinstitusjonene tar godt vare på de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass, sier Aspaker.