Språkrådet legg her fram ein del norske ord som kan brukast i staden for dei tilsvarande engelske. Lista vil bli utvida etter kvart. Ein skråstrek skil mellom nynorsk og bokmål.

@ - blir på norsk kalla krøllalfa
agenda - sakliste, dagsorden
att: (på brev) - ved, v/
backlash - tilbakeslag
backslash - omvendt skråstrek (teiknet \)
bake-off - halvsteikt (om brød, rundstykke o.l.)
boardingkort - ombordstigingskort/ombordstigningskort
bodybuilding - kroppsbygging
boom - oppgang
brain drain - hjerneflukt
brainstorming - idédugnad, idémyldring
browser - nettlesar/nettleser
by-line - signatur
call center - ringjesenter/ringesenter
calling - kalleanlegg, dørtelefon
canyon - gjel, kløft
caps - kaps, skyggelue
case - eksempel, tilfelle, kasus
cash management - likviditetsstyring
cellulitis - appelsinhud, cellulitt
cereal - frukostgryn/frokostgryn
chatte - prate (på nettet)
coach - trene, leie/lede, kuske, kusk
cookie - informasjonskapsel (data)
design - formgjeving/formgiving, utforming
designer - formgjevar/formgiver
direct mail - direktereklame
dispenser - behaldar/beholder (for for eksempel pappbeger)
display - teiknrute/tegnrute, tekstvindauge/tekstvindu (for eksempel på telefonapparat) dot - (i e-postadresser) - punktum
fastfood - hurtigmat, gatekjøkkenmat
feedback - tilbakemelding
file server - filtenar/filtjener
finish el. finisj - sluttspurt, finpuss
flap - klaff, for eksempel vengeklaff/vingeklaff på fly
flippover - papirtavle, arktavle
flop - fiasko, flopp
food processor - matmølle, matprosessor
functional food - funksjonell mat (mat med påvist helseeffekt)
fund raising - pengeinnsamling
gate - utgang (på flyplass)
godt taima - godt berekna/godt beregnet, godt planlagt
guide el. gaid - omvisar/omviser, reiseleiar/reiseleder
guide el. gaide - vise rundt, rettleie/veilede
hacker - datasnok, datasnokar/datasnoker
hacking - datasnoking, kodeknekking (på datamaskin)
handout - støtteark (utdelt ark ved foredrag e.l.)
handsfri - handfri (t.d. handfri mobiltelefon i bil)
hardware - maskinvare
hat trick - trillingmål
headhunte - hovudjakte/hodejakte, handplukke
headhunting - hovudjakt/hodejakt, handplukking
heading - overskrift
heavy rock - tungrock
holding company - eigarselskap/eierselskap, holdingselskap
hotlist - adresseliste
image - omdømme, ry, (personleg) stil
implementere - setje i verk/iverksette
inside trading - innsidehandel
kick-off - avspark, oppstart, start
knowhow - ekspertise, kunnskap, fagkunnskap
mail - elektronisk post, e-post
maile - sende e-post
mailing list - adresseliste
mainstreammusikk - midtstraumsmusikk/midtstrømsmusikk
management - leiing/ledelse (bedrifts-)
manual - handbok
marketing - marknadsføring/markedsføring
matche - passe saman/sammen med, komme opp mot
musical - musikal
offroad-sykkel - terrengsykkel
on demand (print on demand) - ved behov (trykk ved behov, behovstrykk)
outsourcing - utsetjing/utsetting, driftsutsetjing/driftsutsetting, utskilling/utskiljing
overhead - administrasjonskostnader, felleskostnader
overhead(transparent) - lysark
patchwork - lappeteknikk
pink - rosa, lyseraud/lyserød
plot - intrige, plan, handlingsgang
policy - politikk, retningslinje, prinsipp
polish - poleringsmiddel, pussemiddel, polisj
pop-up menu - flytande/flytende meny (på dataskjerm)
poster - plakat
printer - skrivar/skriver
referee - fagkonsulent (for tidsskrift o.a.)
roller blades - rulleskeiser/rulleskøyter, rulleblad
scan - skanne
scoop el. skup - varp, nyheitskupp/nyhetskupp
scrapie - skrapesjuke (sauesjukdom)
screening - masseundersøking
server - tenar/tjener, nett-tenar/nett-tjener (tenarmaskin i eit datanett)
shoppe - handle, gjere/gjøre innkjøp
skateboard - rullebrett
snowboard - snøbrett
software - programvare
supply-båt - forsyningsbåt
taime - berekne/beregne (tidspunktet for)
take away food - hentemat, ta-med-mat
team - gruppe, lag
time share - tidspart (deltidsbruksrett folk kan leige eller kjøpe i eit feriehus)
time sharing - tidsdeling (det at fleire kan leige eller eige ei ferieleilegheit, og det at ei datamaskin gjer fleire ting samtidig)
trainee - opplæringskandidat (jf. lærling, praktikant og aspirant, som tyder nesten det same)
voice mail - lydpost
webside - nettside
weekend - helg, vekeslutt/ukeslutt
workshop - seminar, arbeidsseminar, kurs
World Wide Web - Verdsveven/Verdensveven
WWW - VV


Se også:

Dataord -norsk dataterminologi
Kilde: Norsk Språkråd

www.sprakrad.no


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: