(StudentTorget.no):

Tankestrek er aldri obligatorisk, men et tegn man kan bruke etter behov (ingen ord i ordbøkene er ført opp med tankestrek i skrivemåten). Vi kan bruke tankestrek for å markere innskudd, tillegg og avbrytelser, for å angi forhold mellom ord(grupper) og foran replikker (direkte tale).

 

1. Tankestrek kan brukes på denne måten ved innskudd og tilføyelser:

Pettersen – som var førti år – hadde arbeidet i dette firmaet siden 1992.

Pettersen gikk seg en tur på kafeen hver kveld – det var en vane han hadde lagt seg til.

Her er det ett mellomrom ("luft") på begge sider av tankestreken.


2. Foran replikker (direkte tale) kan vi bruke tankestrek på denne måten:

– Pettersen, ropte hun, – kom inn og få kaffe.


3. Vi kan også bruke tankestrek for å angi ytterpunkter i tid og rom, tallområder og forhold mellom motpoler, partnere o.l. Streken svarer i slike tilfeller til fra ... til, mellom ... og:

1. mai–10. september

årene 1349–54

sytti–åtti personer

kapitlene 2–10

veien Rjukan–Kongsberg

forholdet Lenin–Inessa Armand

kampen Norge–Sverige endte 2–0

Her skal det ikke stå mellomrom på hver side av tankestreken.

Bindestreken og tankestreken tydeliggjør forskjellen mellom disse to uttrykksmåtene:

dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn

fotballkampen Østerrike–Ungarn

I det første eksempelet står det bindestrek mellom sidestilte deler av samme navn. I det andre er det brukt tankestrek i betydningen mellom ... og.


4. Endelig kan vi bruke tankestrek på denne måten når vi angir hele kronebeløp:

kr 620,–

Tankestreken erstatter da sifrene 00 (0 øre).

 

Kilde: Norsk Språkråd