(StudentTorget.no):

Ansatte i Finansbransjen ble de store taperne med et lønnstillegg på 3,0 prosent. Det er hele ett prosentpoeng (eller 25 prosent) mindre enn landsgjennomsnittet. 
 
De har imidlertid hatt de største tilleggene de siste ti årene. I perioden 2002 - 2007 vokste lønnen til de finansansatte med hele 30 prosent sammenlignet med bare 19,1 prosent for undervisningspersonell. 
 
Statlige ansatte kan være fornøyd med lønnsveksten i 2012. De mottok en snittlønn på 489.632 kroner.
 
 

Hovedpunkter i rapporten

 
TBU oppsummerer selv lønnsåret 2012 slik: 
 
Beregningsutvalget legger til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2011 til 2012 for lønnstakere under ett var 4 prosent. For ansatte i de største forhandlingsområdene anslår utvalget også veksten til 4 prosent.  
 
I 2012 var det mindre forskjeller i lønnsveksten mellom de store forhandlingsområdene enn i 2011. Lønnsveksten i 2012 varierte mellom 3,0 og 4,2 prosent.
 
Årslønnsveksten fra 2011 til 2012 anslås til å være om lag fire prosent for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 3,3 prosent. 
 
Høy turnover og økt innslag av unge arbeidstakere trakk lønnsveksten ned. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 3,0 prosent. grunnet lavere bonusutbetalinger i 2012 enn i 2011 trakk lønnsveksten ned, skriver NA24. 
 
For ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, og for arbeidere i byggevirksomhet, var lønnsveksten fra 2011 til 2012 på om lag 3,0 prosent. I transportsektoren var lønnsveksten 4,75 prosent. 
 
De foreløpige tallene fra TBU omfatter store grupper av arbeidstakere og er derfor noe unyansert. En fullstendig rapport offentliggjøres i mars/april.
 

LES OGSÅ: Får du lønn som fortjent?


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: