Årets nyutdannede siviløkonomer har 3,7 prosent lavere begynnerlønn enn de som var ferdig utdannet i fjor, viser Econas ferske lønnsundersøkelse for 2013.

Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, mener nedgangen i begynnerlønnen kan skyldes en korrigering av den kraftige lønnsveksten for nyutdannede i 2012.

– Fallet i begynnerlønn er kraftigst blant konsulentene, men også i bankene er begynnerlønnen noe lavere enn i fjor. Ellers er det stor sett marginale endringer. Utviklingen er kort sagt normal i 2013, mens lønnsveksten i fjor var mer unormal, sier Bolstad i en pressemelding.

Gjennomsnittlig begynnerlønnen for økonomer i privat sektor er 432 911 kroner, mens den for nyutdannede i offentlig sektor ligger på 444 049 kroner.

Utviklingen i begynnerlønnen har vært relativt svak de siste seks årene. I perioden 2007-2013 har det vært en gjennomsnittlig økning på 13 prosent i privat sektor. Blant alle av Econas medlemmer i privat sektor har økningen vært på 23 prosent.

Gjennomsnittlig grunnlønn for privatansatte (uten bonus og provisjon) er på 802 505 kroner. I offentlig sektor ligger den på 644 985 kroner. Ansatte i privat sektor har 24 prosent høyere lønn enn offentlig ansatte. Over halvparten av de i privat sektor får bonus og provisjon.

25 prosent av siviløkonomer er ansatt i offentlig sektor, men blant de nyutdannede er andelen kun 13 prosent, til tross for at startlønnen her er noe høyere.

– Offentlig sektor har tatt igjen privat sektor på begynnerlønn, og det er en fordel når kampen om de beste hodene skal vinnes. Økonomer har god grunn for å velge offentlig sektor i starten av karrieren grunnet lønn og spennende arbeidsoppgaver.

– Dessverre er det slik at mellomledere i offentlig sektor lønnes adskillig dårligere enn mellomledere i privat sektor, sier Bolstad.


Undersøkelsen viser også at økonomer i olje- og gassbransjen jevnt over har de beste lønnsvilkårene, og det er topplederne innen shipping som tjener best. Mellomledere som jobber med regnskap og økonomitjenester har et lønnsnivå som ligger godt under gjennomsnittet for mellomledere i andre bransjer.