(StudentTorget.no):

Den ferske nettportalen Studiebarometeret.no viser resultatene av en landsdekkende studentundersøkelse, hvor 17.600 studenter ved 58 universiteter og høyskoler har svart på hvordan de opplever kvaliteten på sitt studium.
 
Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som står bak Studiebarometeret.
 
Ett av punktene i undersøkelsen tok for seg hvor mye tid studenter bruker på studiene – både i organisert undervisning og selvstendig arbeid. 
 
Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen ble svært overrasket over at den gjennomsnittlige studenten kun bruker 27 timer hver uke på studiene.   
 
– Nå er riktignok også deltidsstudenter spurt, men flere heltidsstudenter oppgir at bare syv til åtte timer i uken er organisert, som for eksempel forelesning og annen aktivitet på skolen. Noen studenter er også nede i 17 timer i uken totalt. Hvis du er heltidsstudent og bare bruker 17 timer i uken, så er det veldig lite. Da forventer vi for lite av studentene, uttalte han til DN.no.
 

LES OGSÅ: Disse studentene er minst fornøyd med studieprogrammet

 

20,8 timer i differanse

StudentTorget har tatt en gjennomgang av den gjennomsnittlige tidsbruken studentene ved de ulike utdanningsfeltene har oppgitt i undersøkelsen til Studiebarometeret. Her har vi sett på tidsbruken til studentene både på bachelor- og masternivå. 
 
Studieretningene som ikke er nevnt i tabellene under, var enten for små eller hadde for lav svarprosent til at Studiebarometeret ville publisere resultatene. 
 
Blant studieretningene som presenteres her, er det studentene ved reiselivsutdanningene som oppgir å bruke færrest timer på studiene hver uke, men kun 16,8 timer i snitt. Flest timer i gjennomsnitt er det medisinstudentene som står for, med 37,6 timer i uken. Dette tilsvarer en differanse på 20,8 timer.
 

 

Helse-, sosial- og idrettsfag

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Sosialfag
12,4
9,8 22,2
Idrettsfag
9,1
8,3 17,4
Ergoterapi
15,2
11,2 26,4
Medisin
18,7
18,9 37,6
Sykepleiefag
14,9
9,9 24,8
Terapeutiske fag
15,3
11,2 26,5
Andre Helse-, sosial- og idrettsfag
12,5
10,4 22,9

Se oversikt over alle studier innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

 
 

Humanistiske og estetiske fag

 
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Bildende kunst og kunsthåndverk
17
 
12,9 29,9
Historisk-filosofiske utdanninger
7,8
 
9,9 17,7
Språkutdanninger
9,9
 
10,4 20,3
Andre historisk-filosofiske utdanninger
7,3
11,6 18,9

Se oversikt over alle studier innen historie, religion, idéfag

 
 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
 
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Barnehagelærerutdanninger
13,9
 
9 22,9
Fag- og yrkesfaglærer (inkl. lektorutdanninger)
11,1
 
8,8 19,9
Grunnskolelærerutdanninger
13,5
 
10,1 23,6
Pedagogikk
7,6
 
10,7 18,3

Se oversikt over alle studier innen pedagogikk

 
 

Naturvitenskapelige og tekniske fag (Inkludert ingeniørfag)

 
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Biologiske fag
12,3
12,8 25,1
Bygg og anlegg
14,8
16,6 31,4
Elektro
16,6
14,6 31,2
Mekaniske fag
15,4
16,7 32,1
Fysiske fag
14,2
17,9 32,1
Kjemiske fag
13,2
14,9 28,1
Geofag
14
13 27
Informasjons- og datateknologi
13,2
14,4 27,6
Andre naturvitenskapelige fag og tekniske fag
12,9
14,2 27,1

Se oversikt over alle studier innen teknologi, ingeniørfag og arkitektur

Se oversikt over alle studier innen matematikk og naturfag

 
 

Samferdsels- og sikkerhetsfag

 
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Maritime navigasjonsfag
17,6
 
15,5 33,1

 

 

Samfunnsfag og juridiske fag

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Statsvitenskapelige fag  9 14,7 23,7
Sosiologiske fag  7,3 11,9 19,2
Samfunnsøkonomiske fag  11 13,8 23,8
Psykologi 
8,2
18,2 26,4
Media og kommunikasjon 
12,8
11,2 24
Juridiske fag 8 17,4 25,4
Andre juridiske fag
12,4
16,0 28,4

Se oversikt over alle studier innen jus

Se oversikt over alle studier innen samfunnsfag og psykologi

 

Økonomisk-administrative fag

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) Til sammen
Hotell- og reiselivsfag  9 9,7 18,7
Reiselivsfag 8,1 8,7 16,8
Markedsføring 10,1 12,6 22,7
Handel og markedsføring  10 12 22
Andre økonomisk-administrative fag 11 12,3 23,3

Se oversikt over alle studier innen økonomi, marked og administrasjon

LES OGSÅ: