(StudentTorget.no):

Det er psykolog Arthur E. Poropat ved Griffith University som nå konkluderer med at personlighet er viktigere for å lykkes i utdanningen enn IQ. Han har gjennomført den største undersøkelsen av sammenhengen mellom personlighet og akademiske prestasjoner noensinne. 
 
Undersøkelsen viser at særlig personlighetstrekkene «selvdisiplin» og «omstendelighet» gir store fordeler i skolesammenheng, mye større en høy IQ.

- En student som scorer høyt på disse trekkene får en hel karakter høyere enn en student som bare er gjennomsnittlig på dette området, sier Poropat i en pressemelding.

Jo høyere deltakerne i undersøkelsen scoret på selvdisiplin desto bedre var karakterene deres. Ifølge Poropat kan dette personlighetstrekket forutsi så mye som tolv prosent av karakterene på videregående skole og i høyere utdanning. Til sammenligning kan IQ bare forutsi fem prosent. 
 
 
 

Poropat mener det er viktig å forstå hvordan personligheten påvirker studenters akademiske prestasjoner for å kunne hjelpe dem til å gjøre det bra på skolen. Utdanningsinstitusjonene bør derfor fokusere mindre på intelligens og mer på studentenes personlighet, oppfordrer psykologen.

- Intelligenstester har alltid vært nært knyttet til utdanning og karakterer, og har derfor blitt brukt som et grunnlag for å forutsi hvem som kommer til å gjøre det bra. Resultatene fra denne studien er overraskende for dem som forsker på utdanning og alle som trodde de gjorde det bra på skolen fordi de er «intelligente», sier han i pressemeldingen. 
 

LES OGSÅ: Slik lager du en arbeidsliste for semesteret


Studiens resultater stemmer overens med tidligere forskning som har vist at studenter som tror de er smarte, jobber mindre og dermed får dårligere karakterer etter hvert, mens studenter som betrakter seg selv som hardtarbeidende får bedre og bedre karakterer.

Den gode nyheten for alle studenter som sliter med dårlig selvdisiplin er, ifølge Poropat, at personligheten kan endre seg. Det er med andre ord mulig å utvikle personlighetstrekkene som er knyttet til akademisk suksess. Det gjelder bare å øve seg på dem.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet