(StudentTorget.no):

- Jeg valgte et årsstudium fremfor en bachelorgrad av praktiske årsaker,  forteller Christina Thommesen (26).

Thommesen har tidligere fullført en bachelorgrad i kommunikasjon ved Universitetet i Agder, og studerer nå et årstudium journalistikk ved NKS Nettstudier. Thommesen mener årsenheten for henne er en nyttig påbyggning til bachelorgraden.

- Fra før hadde jeg erfaring fra studentavis, og noe frilansarbeid. Da jeg arbeidet med dette merket jeg hvor givende det var å jobbe som journalist, samtidig som jeg fikk erfare at jeg manglet noe veldig viktig: Nemlig det grunnlaget som en journalistutdannelse gir deg.

Thommesen bestemte seg derfor for å bygge på bachelorgraden sin, og valgte et årsstudium via nettstudier slik at studiene ikke skulle gå ut over heltidsjobben som butikksjef. 

- For meg var det hverken aktuelt å gå tilbake til skolebenken på fulltid, eller å pendle et par år for å ta en ny bachelor. Derfor passet det best for meg å velge et årsstudium via nettstudier. Fleksibiliteten som hører med det å være nettstudent gjør at jeg kan arbeide med skolearbeid når som helst ved siden av fulltidsjobben min.


Et årsstudium for enhver smak

Å ta et årsstudium begrenser seg ikke til studier på nett. De fleste universiteter og høyskoler har tilbud om årsstudier i alt fra språk og frilusftsliv, til bedriftsøkonomi og billedkunst. Et av tilbudene som gis ved Universitetet i Oslo, er årsstudium i psykologi.

- Mange unge mennesker er interesserte i psykologiske temaer og opplever ofte at de har lært for lite om det på videregående. I tillegg kan årsstudiet være et fint påbyggings- eller tilleggsstudium for alle som arbeider med mennesker i det daglige, enten det er innenfor helse, utdanning eller personal- og informasjonsarbeid, forklarer Jørund Støre Bergem, avdelingsleder ved psykologisk institutt.

Generelt består fokuset på årsstudiene av innføring i ett fag, bestående av emner på til sammen 60 studiepoeng. Det er lagt opp til at studieløpet skal kunne gjennomføres på ett år.

LES OGSÅ: Kvalitetsreformen ti år etter: Fortsatt lav studieprogresjon


Ikke grunnlag for videre studier

- En hel bachelorgrad er for de som ønsker større innsikt og fordypning, forklarer Bergem.

Mens en bachelorgrad er på 180 studiepoeng over tre år, og gir grunnlag for videre studier på master, fører ikke et årsstudium til de samme kvalifiksasjonene. Studiets 60 studiepoeng utgjør ikke grunnlag for opptak til master, eller bachelor for den saks skyld.

- De som vil ta en bachelorgrad må følge opp det første året med fordypningsemner og skriving av bacheloroppgave i to år til, sier Bergem.

Ved noen studier er årsstudiet faglig sett identisk med det første året på bachelor. Dette gjelder for eksempel ved Psykologi. For å få en bachelorgrad må du imidlertid være tatt opp på bachelorprogrammet, og du må derfor søke opptak gjennom Samordna Opptak likevel. Bergem anbefaler derfor studenter som vet at de vil ta en bachelorgrad å søke seg direkte inn på den.

- Dersom du egentlig planlegger å ta en bachelor i psykologi vil jeg sterkt anbefale deg å søke deg rett på bachelorprogrammet. Her satser vi mer på kulltiltak, oppfølging og faglig-sosiale arrangementer. Bachelorstudentene skal tross alt skal være med oss i tre år.

Et årsstudium kan heller ikke benyttes som en snarvei inn på bachelorgraden, selv om du allerede har gått ett år.
 
- Vi opplever høye søkertall til årsstudiet, som tallene fra hovedopptaket viser. Det er faktisk vanskeligere å komme inn på vårt årsstudium enn på mange bachelorstudium, informerer Bergem.

LES OGSÅ: Ida studerer musikkpedagogikk i København


En tredelt årsak

Til tross for at du ikke får de samme kvalifiksasjonene som ved en bachelorgrad, kan det å ta et årsstudium være svært positivt. Hensikten er tredelt mener Bergem.

- For det første er det en mulighet for studentene til å få en innføring i en vitenskap. For det andre er det er en mulighet for å få et integrert og gjennomtenkt studium på ett år – et studium som kan inngå i en rekke andre grader. Dessuten vil det være en interessant påbygging for de som har litt fartstid.

Du kan altså bruke årsstudiene som en grunnleggende innføring innenfor et område som interesserer deg, eller du kan kombinere de 60 studiepoengene med andre studier. For eksempel kan en årsenhet benyttes som grunnlag for undervisningskompetanse, i tillegg til en avlagt grad. Ved å ta et årsstudium i Medievitenskap, og bruke denne sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, får du altså undervisningskompetanse i mediefag i videregående skole. 

I tillegg finnes det også årsenheter i fag der man ikke har noen mulighet for videre utdanning. Ved Universitetet i Oslo kan man ta en årsenhet innen Arkivkunnskap. Innefor dette området finnes ingen bachelorgrad, og årsenheten blir derfor det nærmeste man kommer et profesjonsstudium. Dette gjelder også innenfor ulike språk.

LES OGSÅ: Campus Rauland: Studiemiljøet var for godt til å bli i kun ett år


- Som hjelpemiddel mot en bedre jobb

Ved NKS er Christina Thommesen svært fornøyd med valget av sitt årsstudium.

- I forhold til hva som er positivt ved et årsstudium kan jeg kun uttale meg om det studiet jeg går på, siden jeg ikke har satt meg inn i hva et lignende studium ved andre utdanningsinstitusjoner innebærer. Men jeg er kjempefornøyd med valget jeg gjorde. Studiet er fleksibelt, svært konsentrert og lærerikt.

Å skulle forklare hva hun har lært iløpet av den korte tiden, er imidertid vanskelig.

- Jeg hadde store forventninger til disse semesterne. Samtidig ante jeg ikke hvor omfattende studiet ville være, og hvor mye nyttig kunnskap jeg ville sitte igjen med nå som jeg nærmer meg studieslutt. Å ramse opp det jeg har lært i løpet av denne tiden, er så å si en umulig oppgave. Jeg lærer noe nytt for hver uke som jeg finner på nye temaer å skrive om og stifter nye bekjentskap. Jeg lærer noe nytt hver dag for hver side jeg leser av pensumsbøkene.

Til slutt, finnes det noen negative sider knyttet til at studiet bare er ett år?

- Det er mye man skal lære i løpet av den korte tiden. Jeg vil imidlertid si at i forhold til journalistikk er det å gå livets skole - og rett og slett få praktisk erfaring ved å oppleve ulike situasjoner og møte ulike personer - den beste måten å lære faget på. Men det å ha en journalistutdannelse i sekken vil være med på å hjelpe meg til å gjøre en enda bedre jobb, avslutter Thommesen.

 

SE OGSÅ: Oversikt over de ulike årsstudiene, og hvilke skoler som tilbyr dem.