(StudentTorget.no):

Andelen studenter som ikke fullfører graden sin er økende ifølge en ny undersøkelse Statistisk sentralbyrå offentliggjorde søndag.

 Den viser at 37 prosent av de som var ferske studenter i 1999 ikke hadde fullført utdanningen sin ti år senere. En sammenligning av nye studenter i 1989 og 1999 viser at andelen som ikke fullfører en grad i løpet av ti år, har økt med to prosentpoeng, til 37 prosent.
Det er flere menn som hopper av enn kvinner.

Kim Kantardjiev, leder av Norsk studentorganisasjon mener økningen har å gjøre med at studentene får for lite veiledning underveis i studieløpet.

- Det er ikke noe tvil om at altfor mange studenter får for lite oppfølging og veiledning underveis i studiet, og dårlig praksisundervisning. Veiledning, både i forkant og under studiet, kan bidra til å redusere dette frafallet, sier Kantardjiev i pressemelding.

Han tror også det har å gjøre med at studenter bruker mye til på å jobbe for å skaffe penger. '

- Det at studentene må bruke mer og mer tid på deltidsjobben for å klare de stadig økende utgiftene, vil for mange gå ut over studiene, sier Kantardjiev.


Undersøkelsen til SSB viser at nesten tre av ti som tar almenn-/grunnskolelærerutdanningen dropper ut.
Av de om lag 3 000 studentene som startet på allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning for første gang i 2004, hadde 27 prosent avbrutt studiet seks år etter. Hele 37 prosent av de mannlige studentene avbrøt studiet, mens tilsvarende andel for kvinner var 23 prosent.

I 2003 ble Kvalitetsreformen for høyere utdanning innført, og hensikten med denne reformen var blant annet å få ned frafallet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland tror likevel at Kvalitetsreformen har hjulpet.  Hun mener at tallene som kommer fram i SSBs undersøkelse ikke gir et godt bilde på hvordan situasjonen er i dag.

LES OGSÅ: Mastersyken: Ingen grunn til å få masterangst

- Kvalitetsreformen ble påbegynt i 2002/2003, og det er vanskelig å måle om reformen har hatt noen effekti på studenter som startet så tidlig som i 1999. På slutten av 90-tallet var det en periode med sterk økning av antall studenter. Og vi vet at masn da ikke fulgte studentene godt nok opp. Det var mye på grunn av denne stituasjonen at kvalitetsreformen kom opp, sier Aasland til Aftenposten.