(StudentTorget.no):

Lurer du på hva du skal studere?
Noen yrker er så attraktive og trengs så sårt at du kommer til å få deg jobb før du er ferdig med studiene. Rett og slett fordi det allerede er stor mangel på disse i Norge, og etterspørselen kommer til å bli større.

Har du ikke begynt å studere ennå, kan det være greit å sjekke ut hvordan arbeidsmarkedet vil behandle deg som nyutdannet.

- Det er noen grupper som skiller seg veldig ut. Det ene er ingeniører og sivilingeniører. Ledigheten synker og tilgangen på ledige stillinger øker kraftig, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav til DN.no.

 

Befolkningsvekst

Statistisk Sentralbyrå anslår at Norges befolkning vil vokse med om lag én million fram mot 2030, da trenger vi også mye ny arbeidskraft.

Etter krigen hadde landet en oppsving befolkningsmessig, mange av dem som ble født i etterkrigsårene er nå på vei inn i pensjonsalder, og man trenger også derfor mange til å fylle deres sko på arbeidsmarkedet. En yrkesgruppe det vil bli mangel på er blant annet lærere. SSB anslår også at det vil bli stor etterspørsel etter økonomer i fremtiden, så hvis du for eksempel har eller ønsker å ta en bachelor innen økonomi og administrasjon ligger du godt an.

- De har en bred utdannelse, og benyttes både i industrien, privat tjenesteyting og offentlig sektor. Historisk har næringene sysselsatt stadig flere personer med økonomisk kompetanse. Den utviklingen regner vi med fortsetter, sier Marit L. Gjelsvik, forsker ved SSB til DN.no.

 

- Ta høy utdanning

Rådet til Sørbø er å ta høyere utdanning, han forteller at de ser en lavere arbeidsledighet hos mennesker som har tatt høyere utdanning, og at de som risikerer å falle utenfor er dem som ikke fullfører videregående skole eller ikke studerer videre etter å ha fullført allmenne fag.

– Det viktigste er at folk tar utdanning. Det vi ser veldig godt hos oss er at ledigheten er mye lavere blant dem som har tatt høyere utdanning. Det blir vel så viktig i fremtiden, sier Sørbø.