(StudentTorget.no):

Massive Open Online Courses har blitt den nye trenden blant anerkjente amerikanske universiteter. I høst eksploderte tilbudet av disse kursene, og stadig flere universiteter tilbyr slike åpne og nettbaserte kurs.
 
De såkalte MOOC-kursene er nettbaserte kurs som er skreddersydd for et stort antall kursdeltakere fra hele verden. De fleste kursene er gratis og åpne for alle.
 
NTNU-studenten Ivar Urdalen har i tillegg til å studere vann- og avløpsteknikk ved Bygg- og miljøteknikk tatt fire MOOC- kurs ved amerikanske universiteter.
 
– Dette var undervisning i verdensklasse, sier Urdalen til Universitetsavisa.no
 
 

Dyktige forelesere

 
Universitetenes tilbud av nettbasert undervisning utvikles i et høyt tepo. NTNU var tidlig ute med sine forelesninger på nett, og gjør i dag enkeltforelesninger og noen forelesningsrekker tilgjengelig. Foreløpig er de fleste tilbudene er forbeholdt NTNU-studenter, men noen er også tilgjengelige for allmennheten. 
 
- De kan tilpasse læringsmetodene slik at utbyttet blir best mulig. Hvis de kan mye fra før, kan de håndplukke forelesninger og starte med øvinger. MOOC åpner også for å aktivisere studentene mer. De kan se forelesningene først og delta aktivt i forelesningstimen. I dag er det jo stort sett bare en monolog fra foreleseren, sier Ivar Urdalen. 
 
Han forteller at kursene gir rikelig anledning til kommunikasjon mellom studentene. Det finnes blant annet egne forumer eller nettsamfunn for hvert kurs. I tillegg dannes det ofte egne Facebook-grupper for kursdeltakerne, samt at de skriver notater sammen ved hjelp av Google Doc. 
 
Urdalen er også fornøyd med at det er dyktige og anerkjente forelesere fra toppuniversiteter som holder kursene. Det gjør at undervisninga er i verdensklasse. 
 
Han antar at verdien av å ha tatt slike kurs kan endre seg etter hvert når man får øynene opp for hva MOOC er, og særlig hvis kurset er relevant for de arbeidsoppgavene man skal utføre i arbeidslivet. 
 
 

Er MOOC fremtiden?

 
Senioringeniør Freddy Barstad ved NTNUs IT-avdeling forteller at de møter den nye hverdagen offensivt, og henger absolutt med på det som skjer. 
 
Og studentene benytter seg av den nettbaserte undervisningen. Særlig rett før eksamen øker nett-trafikken, men også ellers øker bruken. 
 
Dersom en nasjonal løsning med en felles databank for digitale læringsobjekter blir etablert, åpner det igjen for nye muligheter. 
 
- Da blir det mulig å dele læringsressursene på tvers av institusjonene. Allerede i dag ser vi at også eksterne brukere laster ned video-opptak fra NTNU. Men om det er politisk og strategisk ønskelig, det er det ikke opp til meg å vurdere, sier han. 
 
I fremtiden vil den nettbaserte undervisningen være et supplement, tror Barstad. Studentene vil fortsatt ønske å være på campus og møte foreleser ansikt til ansikt. Studentene vil benytte seg av nettilbudene for å repetere stoffet, eller hvis de gikk glipp av ei forelesning, forklarer han til Universitetsavisa. 
 

LES OGSÅ: NTNU først med YouTube-forelesninger