(StudentTorget.no):

Fra 2008 har Sverige gått fra fjerde til førsteplassen på listen over hvilket land flest utenlandske gradsstudenter i Norge kommer fra. Antallet har gått fra 526 til 1631 og er med dette tredoblet. På de tre plassene under finner man Russland (1500), Tyskland (1397) og Kina (1026). 
 
Forskningsleder for studier av høyere utdanning ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Jannecke Wiers-Jenssen, sier til studvest.no at svenske ungdommer lenge har dratt til Norge for å arbeide. Det har dermed blitt mer vanlig for dem å kombinere deltidsjobb og studier selv om de i utgangspunktet kom for å jobbe. 
 
ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas, ser sammenheng med at flere svensker velger å studere og jobbe i Norge med karaktersystemene i landene i tillegg til jobb og lønnsmuligheter. 
 
– På svenske videregående skoler får svært mange karakteren MVG, noe som tilsvarer karakteren seks i Norge. Derfor kreves det også høye karaktersnitt på flere studiesteder, noe som kan bidra til at flere svensker reiser til Norge. Det er samtidig lettere å få jobb i Norge, og lønnen er høyere, sier han. 
 
Det mest populære fagfeltet blant utenlandske studenter er økonomi. 
 
Wiers-Jenssen kan fortelle at dette skyldes at økonomi er et voksende fagfelt, og at det alltid er behov for flere økonomer. Handel er også noe internasjonalt i seg selv. En del utdanningstilbud innenfor økonomi er modul- og kursbaserte, og lar seg godt kombinere med deltidsjobbing, sier hun.
 
Seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Bernt Bratsberg anerkjenner til studvest at dette er positivt for det norske arbeidsmarkedet og at Norge har slitt med å tiltrekke seg internasjonale topptalenter.
 
 -At det er flere internasjonale studenter i Norge nå sier noe om at norske utdanningsinstitusjoner er mer attraktive enn tidligere. På sikt vil økningen gagne arbeidsmarkedet, sier han til studvest.  

LES OGSÅ: HF-er! Duger du til noe?