(StudentTorget.no): 

De siste 20 årene har antall studenter i Norge mer enn doblet seg. Bare de siste fem årene har studentmassen økt med 40.000 i året, og antallet ser bare ut til å øke. Nå roper eksperter varsko mot det de kaller «utdanningspress» inn i et overbelastet arbeidsmarked.

- Dessverre ser vi at mange høyt utdannede går rett ut i arbeidsledighet, fordi jobbmarkedet er for tøft. Samtidig er det en drøss av ledige stillinger på fagarbeidernivå som vi ikke får dekket. Det er ille for Norge, sier Larsen til Dine Penger.

Både sjefen for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), politikere og leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), gikk ut med en advarsel mot det økende antallet studier under årets NHO konferanse tidligere i januar. Kunnskapsministeren har lenge sagt at Norge har et realfagsproblem, og NHO – leder Kristin Skogen Lund stiller seg kritisk til at stadig flere tar høy utdanning som næringslivet ikke har behov for;

- Vi har skapt et system som gir en vekst i studieprogrammer som ikke er bærekraftig. I tillegg får vi programmer som er innrettet til å tilfredsstille ungdommers ønsker og som dessverre i for liten grad har en tilsvarende etterspørselsside, forklarte Lund under Nokut konferansen i november.

Selv om høy utdanning er positivt for de fleste, påpeker Adecco - direktøren at flere bør tenke nøye over om de virkelig har behov for, og interesse for å ta et akademisk fag. Hun påpeker at det er bedre å droppe høy utdanning og heller gå rett i jobb, enn å ta et langt studie og risikere arbeidsledighet i etterkant, fordi man mangler interesse for faget.

- Følelsen av å lykkes kommer ofte igjennom arbeidet. Å jobbe kan være mye bedre for selvtilliten og fremtidstroen enn å sitte på et studie hvor du aldri kommer lengre enn til middelmådighet, forteller hun til Dine Penger.

Er du usikker på om du skal studere eller ikke, har StudentTorget mange gode tips til hva du bør tenke over. Under finner du flere gode tips til hvordan du finner studiet for deg.

 

10 tips til studievalget

1. Bruk de siste dagene før fristen går ut

Vi mennesker er flinke til å utsette, og spesielt oppgaver vi synes er vanskelige. Benytt de siste dagene før fristen går ut til å tenke nøye gjennom studievalget ditt.

 

2. Hva interesserer du deg for?

Bruk tid på å finne ut av interessene dine, talentene dine, hvilke fag du liker best, og hva det er ved disse fagene som interesserer deg.

 

3. Hva motiverer deg?

Hva og hvem motiverer deg? Tenk også gjennom hvilke arbeidsoppgaver og situasjoner du motiveres av. Hva er det som gjør at disse arbeidsoppgavene og situasjonene motiverer deg?

 

4. Bruk familie og nettverket ditt som sparringspartnere 

Hva synes andre at du er god til? Hva er det ved deg som gjør at du er god til akkurat disse tingene? Er det f.eks. fordi du er praktisk, teoretisk, verbal, flink til å skrive, analytisk, systematisk, teknisk, omsorgsfull eller kreativ?

 

LES OGSÅ: Hvordan ta det viktige studievalget?

 

5. Skaff deg tilstrekkelig informasjon om studiene du vurderer.

Oppsøk nettsider eller personer for å få mer informasjon. Er det noen du kjenner som allerede går på et studium du er interessert i? Les spesielt fag- og studieplaner hvor innholdet i studiene og læringsutbytte står beskrevet. Tar du et kunnskapsbasert valg, øker sjansen for å velge en utdanning du vil trives med.

 

6. Hva er jobbmulighetene?

Undersøk hvordan utdanningen kan brukes i arbeidslivet. Hvilke stillinger eller arbeidsoppgaver blir du kvalifisert til med denne utdanningen? Hvordan er arbeidsmarkedet i denne bransjen? Er dette kompetanse samfunnet trenger i fremtiden?

 

7. Stol på deg selv

Mange vil ha en mening om studievalget ditt. Det er vel og bra å lytte til innspill og råd fra venner og familie, men det er du selv som må leve med valget ditt. Still deg selv spørsmålet, er dette noe jeg har lyst til?

 

8. Er du motivert?

Et studium går gjerne over flere år, og vil kreve mye av deg. Det er normalt at motivasjonen vil variere underveis. Studietiden gir deg mange muligheter til å skaffe deg et nettverk og erfaring, f.eks. gjennom verv, deltidsarbeid, praksis og foreningsarbeid. Skaff deg et nettverk blant medstudenter med en gang studiet starter, så har du noen å snakke fag sammen med og du vil trives bedre.

 

LES OGSÅ: Bør du følge hodet eller hjertet?

 

9. Har du gjort et riktig valg?

Dette er det store spørsmålet. En enkel test er om du kan svare godt på spørsmålet om hvorfor du er interessert i akkurat dette studiet.

 

10. Dersom du er usikker, er det lurt å sette opp flere alternativer

Husk at det ikke er mulig å legge til nye ønsker etter fristen 15. april, men du kan omprioritere ønskene dine frem til 1. juli. 

 

LES OGSÅ: Utdanning lønner seg minst i Norge