(StudentTorget.no):

– For regjeringen er det viktig at Norge beholder sin posisjon som kunnskapssamfunn. Da er det viktig at lærerne, som har en av landets viktigste jobber med å utdanne neste generasjon, har god digital kompetanse, sier statsminister Erna Solberg Erna Solberg i en pressemelding.


29,9 millioner kroner skal bevilges årlig i tre år, og fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere. Prosjektene skal vare i tre år, og får samme beløp tildelt i alle de tre årene. Totalt vil regjeringen med andre ord bevilge 89,6 millioner kroner.

Les også: Frank (27) studerer barnehagelærer ved HiOA


Målet med digitaliseringen av grunnskolelærerutdanningene og videreutdanningene for lærere, er at studentene får en digital kompetanse som er integrert i fagene de skal undervise i. De skal også kunne benytte denne kompetansen til beste for elevene gjennom varierte undervisningsmetoder og aktiviteter.


– Økt bruk av teknologi i hverdagen gir mange nye muligheter og utfordringer for lærernes arbeidsmetoder. Ferdig utdannede lærere må ha med seg grunnleggende ferdigheter for å integrere digitale verktøy og medier i sitt daglige virke som lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Det er Norgesuniversitetet (NUV) som skal administrere utlysning og behandle søknadene om midler til digitalisering.

Les også: Hedda Eia Vestad er ny leder for Pedagogstudentene. Vi slo av en prat med henne!