(StudentTorget.no):

For at flere skal kunne gjennomføre studiene sine, må studentene få bedre faglig undervisning og oppfølging, mener NSO. I forbindelse med Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning ble det foreslått faglig veileder for alle studenter fra første semester. Bedre faglig oppfølging vil føre til bedre læring for studentene, samt større faglig interesse og motivasjon, skriver studentorganisasjonen i en pressemelding.

Noen få institusjoner har startet med faglig veileder, eller såkalt mentorordning, for nye studenter.

 Det å ha en faglig veileder gjør det lettere for studenter å oppsøke faglige råd underveis i studiene, og ikke minst muligheten til å diskutere hvordan man jobber med faget. Vi forventer at dette er noe alle institusjoner gjør. Faglig oppfølging er blant de viktigste tiltakene for å sikre at studenter fullfører studiene sine, sier påtroppende leder av NSO, Mats J. Beldo.

Tall som SSB offentliggjorde i dag viser at så mange som 34 % av studentene som startet på bachelor i 2008 etter åtte år ikke har fullført noen grad. Studenter opplever at det å begynne i høyere utdanning er en ny og fremmed læringssituasjon, og at overgangen fra videregående skole er stor. Studiebarometeret for 2016 viste for fjerde året på rad at det er oppfølging studentene er minst fornøyd med.


Les også: Vårt intervju med nyvalgt NSO-leder Mats Johansen Beldo.

– Det er ikke greit at institusjonene bare sitter og ser på at studentene gang på gang er misfornøyd med den faglige oppfølgingen de får. Nå er det på tide at de tar studentenes tilbakemeldinger på alvor og tilbyr faglig oppfølging fra første semester, avslutter Beldo.