(StudentTorget.no):

Blant de nye studentene fra 2008 som hadde foreldre med lang høyere utdanning, hadde 78 prosent oppnådd en grad etter åtte år, det viser tall fra SSB. Statistikken viser imidlertid også at jo høyere utdanning minst én av foreldrene hadde, jo større var andelen som fullførte en grad i løpet av åtte år.  

– Selv om vi ønsker at alle skal ha like muligheter til å ta utdannelse, så har bakgrunn en del å si. De som kommer fra hjem med foreldre med høy utdannelse fullfører mer utdannelse. Og forskjellene øker når foreldrene har tatt mer enn fire år med høyere utdannelse. Jo høyere utdannelse en av foreldrene har, jo mer øker andelen av studenter som fullfører, sier Sadiq Kwesi Boateng, som har vært med på å utarbeide statistikken, til Dagens Næringsliv.

Les også: Studenter må få bedre oppfølging.

Til sammenligning hadde 46 prosent av studentene med foreldre som kun hadde grunnskoleutdanning fullført. Høyest andel som ikke fullførte finner man blant studentene i denne gruppen.

Betydningen av foreldrenes utdanningsnivå blir enda tydeligere på masternivå. 47 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad av denne typen i dette tidsrommet. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var 8 prosent.

– Dette handler nok først og fremst om motivasjon og oppmuntring hjemmefra, sier Boateng, som påpeker at man ser den samme tendensen i karaktersnittet blant skoleelever. 

Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent av 2008-kullet oppnådd en høyere grad.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet.


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: