(StudentTorget.no):

 

Regjeringen oppretter 100 nye studieplasser. Dette kom frem i det reviderte nasjonalbudsjettet tirsdag 14. mai 2019.

 

– De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. Samtidig har søkertallene økt enda mer i samme periode. Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding tirsdag.

 

Totalt er det satt av nesten 26 millioner kroner til de nye studieplassene. De 100 nye studieplassene vurderes blant annet å rettes inn som et tiltak mot desentraliserte studietilbud, og utvalgte fagretninger.

 

Sammen med de 207 studieplassene i ordinært budsjett, har regjeringen tildelt midler til over 300 nye studieplasser i 2019. Siden 2014 innebærer regjeringens satsing på studieplasser at opptakskapasiteten nå er over 4600 plasser høyere (Kunnskapsdepartementet).

 

I april 2019 søkte 138 732 personer studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette var en nedgang i søkere på -2,3 % fra 2018, og utgjør hele 3272 færre søkere enn i fjor (Samordna opptak).


 

LES OGSÅ: Nedgang i antall søkere til høyere utdanning

 

Vil ha flere grunnskolelærere

Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner på rekruttering av flere lærere. Tiltakene skal rettes mot å få flere til å søke grunnskolelærerutdanning 1-7, og til å øke rekrutteringen av menn og personer med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene.

 

Antall førstevalgssøkere til lærerutdanningen økte i 2019 med 1 %, noe som utgjorde 135 flere søkere enn i 2018. Sammenlignet med i fjor hvor antallet søkere til lærerutdanning økte med 15 %, eller 1753 førstevalgssøkere, var dette en liten økning.

 

Antallet som søkte grunnskolelærerutdanning 1-7 sank med -0,8 %. Dette tilsvarer 20 færre førstevalgssøkere enn i fjor.

 

Flere kvinner enn menn velger fortsatt lærerutdanning. I år økte andelen kvinner som søkte lærerutdanning med 3 %, samtidig sank antallet menn som søkte lærerutdanning med -2,9 % (Samordna opptak).

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet