Fordelene med å studere i Norge

 

Hvor du ønsker å studere blir i all hovedsak en smakssak, men med enkelte forbehold setter vi her opp noen av fordelene med å studere i Norge.

 

-          Rimeligere og ofte kortere vei hjem.

-          Bedre muligheter for deltidsjobb.

-          Ofte rimeligere studier enn ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.

-          Større grad av sikkerhet når det gjelder studiestedets kvalitet.

-          Ofte enklere å få jobb i Norge.

-          Større nettverk gjennom bekjentskaper fra studiene.

 

 

Fordelene ved å studere utenlands

 

Når du leser dette finnes det i overkant av 21000 norske ungdommer som studerer utenlands. Her følger noen av fordelene med å studere i utlandet.

 

-          Større valgmuligheter i læresteder, fag, kvalitet.

-          Internasjonal erfaring.

-          Mulighet for å lære språk flytende, også utover engelsk.

-          Enklere å få jobb utenlands.

-          Større nettverk av internasjonale bekjentskaper.


-          Personlig vekst.

 

 

Kilde: I morgen