Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Ny forskning viser at sykepleiere og lærere tjener mindre.

Forskning.no skriver at førskolelærere og sykepleiere tjener lite på utdanningen sin, mens leger, siviløkonomer, sivilingeniører og jurister har høy livsløpsinntekt.

- De som bruker noen år av livet sitt på høyere utdanning, ser ut til å tjene på dette i det lange løp. Beregningene viser nemlig at man i gjennomsnitt tjener 3 prosent mer i løpet av livet for hvert år med utdanning.

Det sier forskerrekrutt Lars J. Kirkebøen ved Statistisk sentralbyrå (SSB), som har regnet på hvor mye en person tjener i løpet av et helt liv avhengig av hvor mye og hvilken type utdanning personen har. Han kan fortelle at inntjening avhenger av hva slags fag eller profesjoner man velger.

- De som har lange profesjonsutdanninger som medisin, økonomi, juss og sivilingeniør, har en livsløpsinntekt som er mellom 40 og 90 prosent høyere enn de som går rett ut i arbeidslivet etter fullført allmennfaglig videregående skole, sier han.

Men alle utdanningsgruppene med høyere utdanning tjener altså ikke på skolegangen. En førskolelærer tjener nesten 20 prosent mindre, en sykepleier 13 prosent mindre, mens en allmennlærer har en livsløpsinntekt som er 10 prosent lavere enn referansegruppen med kun videregående skolegang. 

Kilde: Aftenposten


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: