A

AIESEC:

Verdens største studentdrevne organisasjon, som driver lederutvikling for studenter gjennom internship, ledererfaring i egen bedrift og globale opplæringsprogrammer.

AIESEC tilbyr internship innen hovedområdene økonomi, IT, teknologi og utdanning, og er til stede i mer enn 100 land.

 

Alumni:

Foreninger for tidligere studenter.

Alumni er utbredt i utlandet og på vei til Norge nå.

 

ANSA:

Utenlandsstudentenes egen fagforening, med representanter i ulike land, der det finnes mange norske studenter.

ANSA kan gi veiledning til studenter om hvilke studiemuligheter som finnes i utlandet, og setter også norske utenlandsstudenter i kontakt med hverandre.

 

B

Bachelorgrad:

Bachelorgrad er en treårig utdannelse innenfor et spesielt fagområde, og kan studeres på både høyskoler og universiteter.

En bachelorgrad kvalifiserer deg til videre masterstudier.

 

Basisstøtte:

Fast lånebeløp som alle under høyere utdanning mottar.

 

Bilaterale avtaler:

Utvekslingsavtaler med land utenfor Norden og Europa.

 

Bokstavkarakterer:

Ble innført med kvalitetsreformen i 2003 og gis fra A-F, hvor A er beste karakter og F er strykkarakter.


 

Bonuspoeng:

Ved fullførte studieretninger innen dans, drama og musikk, får man to bonuspoeng til allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, førskoleutdanning og andre lignende studier.

 

Borteboerstipend:

Ekstra penger du får, hvis du har en annen adresse enn dine foreldre, mens du er under utdanning.

 

 

C

Campus:

Området som tilhører universitetet eller høyskolen, der det ofte finnes grøntområder, kafeer og kantine.

Norges største studentmagasin heter også Campus.

LES OGSÅ: Tre filmer enhver kunststudent burde ha sett

 

D

Dekan:

Leder for et fakultet ved høyskoler og universiteter.

Velges av fakultetsstyre og sitter i tre år om gangen.

 

Dosent:

En dosent er den tidligere betegnelsen på professor, og er den høyeste lærerstillingen ved et universitet eller høyskole.

Tittelen brukes fremdeles i dag ved regionale høyskoler.

LES OGSÅ: Martin Grøsfjeld - kombinerer toppidrett med studier på NIH

 

E

ECTS:

European Credit Transfer and Accumulation System er studiepoeng i det nye internasjonale poengsystemet, som ble innført med kvalitetsreformen i Norge i 2003.

Det nye systemet har gjort det enklere for studenter å studere i utlandet, da poeng kan overføres mellom utdanningsinstitusjoner i ulike studieland.


 

Enkeltemne:

Noen fag kan tas som enkeltemne, ved universitet eller høyskole, og inngår ikke nødvendigvis i et etablert studieprogram som bachelor eller master.

Du kan i noen tilfeller overføre enkeltemner til å inngå i en grad, hvis emnet er relevant.

 

Erasmus:

Utvekslingsprogram med land innenfor EU.

 

Etterutdanning:

Emner som gir vedlikehold og oppdatering på kompetanse innenfor et område eller stilling.

Etterutdanning er ofte korte kurs, som ikke gir formell eksamen eller studiepoeng, og inngår ikke i et gradssystem.

 

Examen facultatum (ex.fac.):

Emne innen valgt fagretning, som inngår med examen philosophicum i de aller fleste universitetsstudier.

Examen facultatum gir sammen med examen philosophicum 20 studiepoeng.

 

Examen philosophicum (ex.phil.):

Emne innen filosofi og idehistorie, som inngår med examen facultatum i de aller fleste universitetsstudier.

Examen philosophicum gir sammen med examen facultatum 20 studiepoeng.

 

 

F

Fadderordning:

En sosial ordning som gjør det første møtet med et universitet eller høyskole og studenttilværelsen litt enklere.

Fadderne hjelper de nye studentene i sin faddergruppe, under fadderuken ved skoleoppstart, med å bli kjent på campus og med andre studenter.


 

Fakultet:

Faglig og administrativ hovedavdeling ved et universitet.

Omfatter studenter og ansatte i en gruppe som hører faglig sammen, for eksempel samfunnsvitenskapelig fakultet.

 

Folkehøgskole:

Folkehøgskole er gjerne et ettårig program, hvor man kan spesialisere seg innen ulike områder og linjer, før man tar fatt på formell utdannelse.

Mange bruker friåret sitt til å gå på folkehøgskole, for å få ny erfaring eller innsyn innen enkelte fagområder som f.eks. drama, musikk, miljøvern eller bibelkunnskap.

De norske folkehøgskolene deles inn i to generelle typer: kristne og frilynte.

Et år på folkehøgskole gir tre konkurransepoeng, hvis man kan vise til minst 90 prosent oppmøte.

Folkehøgskole er et nordisk fenomen og finnes i Norge, Sverige og Danmark.

 

Fordypningspoeng:

Ekstrapoeng som gis ved videregående utdannelse, for fag som er tatt over to år.

Det gis opptil fire fordypningspoeng.

 

Forsørgerstipend:

Hvis man forsørger barn mens man studerer og har minst 40 prosent samvær med barnet, kan man søke om forsørgerstipend.

 

Frivillig arbeid:

Frivillig arbeid er en fin måte å skaffe seg internasjonal erfaring på, å bli kjent med en kultur og få muligheten til å hjelpe andre.

Foruten dette, er det en mulighet til å skille seg positivt ut i søknadsbunken, når man er jobbsøkende.


 

Fødselsstipend:

Enkelte har krav på fødselsstipend.

Ta kontakt med Lånekassen eller utdanningsinstitusjonen for informasjon om ordningen.

 

Førsteamanuensis:

Tittel på mellomstilling ved universitet eller høyskole, for personer med doktorgrad eller lignende stillinger.

LES OGSÅ: Andrine Hilton - satser for fullt på karate og studerer Sports management

 

G

Generell studiekompetanse:

Det formelle opptakskravet til høyere utdanning.

LES OGSÅ: Amanda (19) er profesjonell klatrer

 

H

Høgskole:

Utdanningsinstitusjon som tilbyr yrkesrettede utdanninger.

Høgskoler tilbyr, som oftest, kun utdanning på lavere grads nivå og er mer yrkesrettet enn et universitet.

LES OGSÅ: Hva er rasisme og hvordan oppleves det å møte rasisme i Norge - Studentopplysningen #38

 

I

IAESTE:

Frivillig studentorganisasjon med 85 medlemsland, som utveksler studenter til næringslivet, særlig til sommerjobber.

 

Inntektsgrense:

En fastsatt inntektsgrense for hvor mye du har lov til å tjene for å ha rett til stipend.

I Norge, er inntektsgrensen i 2023 på 205 579 kroner.

 

Internship:

Praksisordning der man jobber i en bedrift i alt fra 1-12 måneder.

I store deler av Europa, inngår et internship i en bedrift som en del av høyere utdanning, men mange velger også å bruke sommeren på å tilegne seg nye erfaringer.

Internship ordninger er ment for å styrke relasjonene mellom fagmiljøer ved universiteter og arbeidslivet.


 

J

Jobb:

Siden støtten fra Lånekassen ikke dekker stort mer enn husleien, vil det lønne seg å ha en deltidsjobb ved siden av studiet.

Selv om det strengt tatt er gøyere å ha fri, vil du i lengden trives bedre, når du har råd til maten du trenger, klærne du ønsker deg og festene du vil være med på.

LES OGSÅ: Linus ble gründer som 15-åring!

 

K

Kandidatsstudium:

Toårig fulltidsstudium ved høgskole som gir tittelen høgskolekandidat.

 

Karriereveiledning:

Hvis man lurer på hva man ønsker å studere, eller hva man vil bruke utdanningen sin til, er det lurt å gå til karriereveiledning.

Karriereveiledning tilbys ved alle høgskoler og universiteter, eller gjennom studentsamskipnaden.

 

Kjønnspoeng:

Noen studier, hvor et kjønn er underrepresentert, gis det 1 til 2 kjønnspoeng til søkere av det underrepresenterte kjønnet. 

Studiene dette gjelder blir revidert hvert år. Du kan undersøke hvilke studier gir kjønnspoeng på samordna opptaks nettside her.

 

Kollektiv:

Vanlig bosituasjon for studenter, hvor man ofte ikke kjenner hverandre fra før, og leier en stor leilighet eller et hus, hvor man bor sammen, og deler på fellesrom som stue, bad og kjøkken.


 

Kollokviegruppe:

Samarbeidsgruppe med studenter, hvor man går igjennom pensum og oppgaver sammen.

 

Konting (kontinuasjonseksamen):

Ny eksamen i et emne, dersom du ikke kunne møte, hvis du strøk, og også, ved enkelte tilfeller, hvis du fikk en dårlig karakter.

Da utsettes gjerne eksamen til neste semester.

 

Kopiavgift:

Avgift som studenten betaler hvert semester, for papirark og kopier de får fra studiestedet.

 

Kvalitetsreformen:

Med kvalitetsreformen i 2003, gikk man bort fra tidligere begreper som cand. mag og hovedfag, til grader og karaktersystem på linje med andre europeiske land.

Det ble flere studietilbud, lengre studieår, og også bedre muligheter til å studere i utlandet.

LES OGSÅ: Hva er selvfølelse og hvordan påvirker den deg med psykolog Maria Østhassel fra Psykt deg - Studentopplysningen #37

 

L

Legat:

Du kan søke om ekstra støtte via legater eller stipender, som blir tildelt på grunnlag av ulike grunner, som f.eks. sosial klasse, studiested eller livssituasjon.

Beløpet varierer fra 500 til titusener avhengig av stipendet.

Du kan lese mer om legater og stipender på StipendPortalens nettside her.

 

Lærlingplass:

En lærlingplass er plass for en lærling innenfor en bedrift, hvor du skal få en bestemt opplæring innenfor et spesielt område.

Etter endt lærlingtid, avlegger du en fagprøve og mottar ditt svennebrev.

 

Lånekassen:

Offentlig låneinstitusjon der du søker om studielån og stipend for offentlig godkjente utdanningssteder i Norge og i utlandet.

LES OGSÅ: SOS - Studenter i nød - Dobbeltdate

 

M

Mastergrad:

Mastergradsstudium bygger på en treårig bachelorgrad; den er en toårig spesialisering og faglig fordypning, utover bachelorgraden.

En mastergrad inneholder blant annet en individuell forskningsbasert masteroppgave.

LES OGSÅ: Jostein er Ukas student - frilansfotograf og VFX-student

 

N

NIFU:

Uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Forskningsområdene omfatter alle kunnskapsrelaterte områder fra grunnskoleopplæringer, til høyere utdanning og forskning, til kompetanseutvikling innenfor næringslivet.

 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen):

NOKUT har som oppgave å sikre kvaliteten på høyere utdanning.

NOKUT kan kontaktes for å få godkjenning av utenlandsstudier.

 

Nordplus:

Utvekslingsprogram for Norden.

 

Normert studietid:

Den fastsatte tiden for å fullføre et studium.

For eksempel, er normert studietid for en bachelorgrad tre år.

LES OGSÅ: Stine Johannessen er Ukas student - leder i Studentsamskipnaden i Oslo

 

O

Omgjøring av lån:

Etter fullført og bestått utdanning, kan du omgjøre deler av lånet ditt til stipend.

 

Ordinær kvote:

Gjelder for søkere med ordinært vitnemål, som ønsker å få tilleggspoeng og bonuspoeng, for eksempel forbedrede karakterer, medberegnet ved opptak til utdanningsinstitusjoner.

 

 

P

Personlighetstest:

Tester som gir selvinnsikt, kan ofte fungere som en pekepinn, med tanke på hva slags yrke/utdanning som personligheten din passer til.

Slike tester brukes også ofte i forbindelse med jobbintervjuet, for å lære mer om deg som person.

Derfor, kan det være lurt å ha testet det ut på egenhånd først, slik at du er mer forberedt i en jobbsøkersituasjon.

 

Ph. D:

Ph. D står for philosophiae doctor, og betyr doktorgrad. Det kan oppnås ved universiteter og høgskoler, og er et meget spesialisert og forskningsbasert studium som bygger videre på en mastergrad.

Doktorgradsstudium er som oftest et treårig program, hvor kandidaten får subsidier og støtte til å bedrive egen forskning.

 

Praksisopphold:

Praksisordning der man jobber i en bedrift i alt fra 1-12 måneder.

I store deler av Europa, inngår et praksisopphold i en bedrift som en del av høyere utdanning, men mange velger også å bruke sommeren på å tilegne seg nye erfaringer.

Praksisopphold er ment for å styrke relasjonene mellom fagmiljøer ved universiteter og arbeidslivet.

 

Primærvitnemålskvote:

Gjelder for søkere som ikke er eldre enn 21, og som har et vitnemål uten forbedrede karakterer, og har fullført og bestått utdanningen innenfor normert tid, for eksempel videregående på tre år.

Unntak fra kravet gjelder de som har vært inntil ett år på utveksling, folkehøgskole, har utført verneplikt eller bedrevet omsorgsarbeid, og hvis man innenfor ett år har endret valg av grunnkurs.

 

Private høgskoler:

Høgskoler som delvis finansieres gjennom skolepenger og har egne søknadsprosedyrer som ikke inngår i Samordna Opptak.

 

Profesjonsstudier:

Studier som utdanner i retning av en profesjon og som innehar beskyttede titler.

Treårige profesjonsstudier gir bachelorgrad, som for eksempel sykepleier eller sosionom.

Seksårige profesjonsstudier gir egne grader, som for eksempel medisin, teolog, psykologi og veterinærstudier.

 

Professor:

Den høyeste lærerstillingen ved universiteter og høgskoler.

En professor har plikt til å bedrive både forskning og undervisning.

LES OGSÅ: Slik sparer du penger på klær som student

 

Q

Quiz:

Studentpuber og andre utesteder arrangerer ofte quizer innen alle tenkelige kategorier.

Dette er en perfekt aktivitet for å sosialiseres med andre studenter!

LES OGSÅ: Line Mari Nilsen er Ukas student - keeperproff og studerer barnehagelærer

 

R

Realfagspoeng:

Man får 0,5 ekstra realfagspoeng for matematikk S1, matematikk S2, matematikk R1, fysikk 1, kjemi 1, kjemi 2, biologi 1, biologi 2, geofag 1, geofag 2, informasjonsteknologi 1, informasjonsteknologi 2, teknologi og forskningslære 1, teknologi og forskningslære 2, og Vg3 naturbruk.

For matematikk R2 og fysikk 2, får du 1 realfagspoeng.

Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng.

 

Realkompetanse:

For å bli innvilget opptak ved en høyere utdanningsinstitusjon, må søkeren ha realkompetanse, eller må ha fylt 25 år og ha minimum fem års relevant yrkeserfaring.

Hvert enkelt studiested stiller kravene til hva som gir realkompetanse til studiene de tilbyr. For å få informasjon om de konkrete kravene, må du kontakte studiestedet direkte.

 

Referanse:

I akademiske oppgaver, må man passe på å anerkjenne kilden man har brukt.

Høgskoler og universiteter har ofte egne retningslinjer på hvordan dette skal gjøres.

 

Rentefritak:

Ordning der rentene på lånet ditt kan slettes for en periode på grunn av, for eksempel, sykdom eller arbeidsledighet.

LES OGSÅ: Studenter og rus - hva gjør rus med oss? Med professor og forsker Thomas Clausen | Studentopplysningen

 

S

Samordna opptak:

Styrer opptaket for høyere utdanning i Norge.

 

Semester:

Undervisningsperiode som ofte er halvårsbasert.

Det finnes også studier med tre semestre per studieår.

 

Semesteravgift:

Avgift som studenter som er tatt opp ved høyere utdanningsinstitusjoner må betale i semesteret.

Ved offentlige institusjoner, ligger prisen som regel på ca. 400 kr, mens de private institusjonene ofte tar flere tusen i semesteret.

 

Sensur:

Vurdering av eksamen og oppgaver ved høyere utdanningsinstitusjoner, der bokstavkarakterer fra A til F brukes, der A er beste karakter og F er stryk.

 

Skolepenger:

En avgift du må betale til utdanningsinstitusjonen.

Gjelder som regel universiteter utenfor Norden.

 

Språkstipend:

Stipend til studenter som skal studere i utlandet på et annet språk enn engelsk.

Stipendet skal dekke kurs i undervisningsspråket.

 

Statlige høgskoler:

Høgskoler som finansieres av staten.

Opptak skjer gjennom Samordna Opptak.

 

Stipend:

Du kan søke om ekstra støtte, via stipender eller legater, som blir tildelt på grunnlag av ulike grunner, som f.eks. sosial klasse, studiested eller livssituasjon.

Beløpet varierer fra 500 til titusener avhengig av stipendet.

Du kan lese mer om stipend og legater  StipendPortalens nettside her.

 

Stipendiat:

Person med midlertidig stilling ved et universitet eller en høgskole.

 

Studentbevis:

Ved opptak på alle utdanninger, skal man bli tilsendt et studentbevis med bilde, som ofte gir adgang til biblioteker og fakulteter og som man kan bruke som bevis, hvis man ønsker studentrabatter.

 

Studentbolig:

Det kan være vanskelig å skaffe seg bolig som student for en billig penge. Studentsamskipnaden, som ditt universitet eller høgskole hører under, kan være behjelpelige med dette.

En studentbolig er en hybel eller bolig, som universitetet, høgskolen eller studentforeningen selv eier og leier ut til studenter. Man deler ofte bad og kjøkken, og man må være student for å få lov til å leie her. 

 

Studentforening:

En forening som drives av studenter, som ønsker å gjøre noe sammen. Er ofte basert rundt studier, interesser eller en felles tilhørighet til noe.

For å få støtte, må du lage et sett med vedtekter som beskriver formålet med foreningen, strukturen i foreningen, og retningslinjer for hvordan ledelsen velges.

Du kan søke om støtte gjennom et fond, eller eventuelt tjene inn penger selv ved salg.

 

Studentrabatt:

Mange tjenester og varer tilbyr studentrabatter, som for eksempel månedskort i kollektivtransport, ulike kulturtilbud og merkevarer.

 

Studentsamskipnaden:

Alle offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge er knyttet opp mot en av 25 ulike studentsamskipnader.

Studentsamskipnaden tilbyr ulike tjenester for å bedre trivsel og kvalitet i studentenes hverdag.

Tjenester de tilbyr er blant annet sosiale og helsemessige; ulike idretts- og aktivitetstilbud, boligbygging, barnehager og karriereveiledning.

 

Studielån:

Du kan få stipend og lån til høyere utdanning ved offentlig godkjente studiesteder i Norge.

Man må ta minst 15 studiepoeng i semesteret, for å kvalifisere til studielån.

 

Studiepoeng:

Målenhet som angir den fastsatte studietiden.

Et fullt studieår er 60 poeng og en bachelorgrad tilsier derfor 180 studiepoeng.

LES OGSÅ: Kroppspress, sommerkropp og mental helse Studentopplysningen #31

 

T

Tilleggspoeng:

Etter fylte 20 år, får man to alderspoeng i året, i opptil fire år, altså maksimalt åtte poeng.

Man kan også få opptil tre tilleggspoeng, for å ha fullført førstegangstjenesten, fullført årsstudium eller hvis man har et år på folkehøgskole.

 

Tilleggsstipend:

Pengestøtte til noen utdanninger i utlandet med spesielt høye skolepenger.

 

Traineestilling:

Utplassering i en bedrift, hvor man ofte er korte perioder innom ulike avdelinger for å lære bedriften å kjenne.

Traineestillinger varer som oftest mellom 12-24 måneder, og man skal bli fulgt opp av en mentor, og ha hyppige samtaler og rådgivning for fremtidig karriereløp.

LES OGSÅ: Reise i sommer? Sjekk ut ferieguiden til historiske Baskerland!

 

U

Universitet:

En forskningsbasert utdanningsinstitusjon som gir faglige og akademiske utdanninger innenfor de fleste områder.

 

Utenlandsstudent:

En utenlandsstudent er en som studerer i utenfor sitt hjemland, enten om du er norsk i utlandet eller utenlandsstudent i Norge.

 

Utveksling:

Når du er på utveksling, betyr det at du tar 1-2 semestre på et annet universitet, som du får godkjent som en del av graden din ved hjemmeuniversitetet.

Universiteter har ofte samarbeidsavtaler med andre universiteter i Norge, eller i utlandet, ofte gjennom ERASMUS eller Nordplus, men mange universiteter har også egne avtaler.

LES OGSÅ: Blogg: Alle burde ta en crash-course i International Humanitarian Law

 

V

Videreutdanning:

Emner som gir ny formell kompetanse på universitets- eller høyskolenivå, og studiepoeng innen eller utenfor gradssystemet.

Videreutdanninger er ment til å tilpasse samfunnet og arbeidslivet, og tar opp kvalifiserte kandidater på eget opptak.

 

Vitenskapelig høgskole:

Vitenskapelige høgskoler er yrkesrettete, men tilbyr i motsetning til andre høgskoler mastergrads utdanninger til spesielle profesjoner.

Etter kvalitetsreformen i 2003, er forskjellene mellom vitenskapelig høgskole og universitet blitt visket ut, men den vitenskapelige høgskolen har gjerne snevrere fagområder enn det universitetet har.

Eksempler på vitenskapelig høgskoleutdanninger er arkitektur, idrettsutdanninger, musikkutdanninger og videreutdanninger innen helsefag.

LES OGSÅ: Ekspertenes tips om rettigheter til studenter i sommerjobb

 

W

World of Warcraft:

Ikke kast bort tiden din på gaming...

Studietiden er til for å være sosial! Og for å få seg en utdanning, da.

LES OGSÅ: Harald Hrubos-Strøm - søvnspesialist og lege om betydningen av søvn i studietiden #059

 

Y

Yrkesrettet utdanning:

Utdanning som kvalifiserer deg til et bestemt yrke.

Yrkesrettet utdanning kan tas enten på fagskole, som bygger direkte på videregående opplæring, med for eksempel kunstfag, eller på høgskole, som har opptak på grunnlag av generell- eller real studiekompetanse, med for eksempel allmennlærerutdanning.

LES OGSÅ: Nasjonale klimatiltak: Henger Norge etter?

 

Z

Zzz:

Nok søvn er undervurdert.

Det er en nødvendig for å opprettholde konsentrasjonen og hjernefunksjonen, slik at den fungerer optimalt til studiene. Les mer om dette her.

LES OGSÅ: Jørgen Hammer Skogan er Ukas student - leder i Studentparlamentet ved UiO

 

Æ

Ærlighet varer lengst:

Et ordtak du bør huske på, hvis du vurderer å jukse på eksamen.

Les mer om hvorfor det er en dårlig idé her.

LES OGSÅ: Flere studenter sliter med mental helse

 

Ø

Øl:

Selve limet i det sosiale livet for mange studenter.

Brygg selv. Besøk studentpubene. Spander på en jente/gutt du liker. Og ikke minst: Husk å kjøpe inn en ekstra sixpack, som kan spares til den dagen du ikke rekker ølsalget på butikken.

LES OGSÅ: Nanna Klingenberg - samliv, seksualitet og studentliv #057

 

Å

Årsstudium:

Årsstudium er studier med 60 studiepoeng og kan ofte inngå i en bachelorgrad.

Årsstudium kan imidlertid også fungere som et grunnlag for et profesjonsstudium, eller som et avsluttende studium og en form for etterutdanning.