(StudentTorget.no):

I dag er det mer enn dobbelt så mange mannlige studenter enn kvinner på historiestudiet ved Universitetet i Oslo. Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har derfor brukt 100 000 kroner av likestillingsmidlene på en reklamefilm som skal inspirere de kvinnelige søkerne før årets Samordna opptak 15. april.   
 
Den 45 sekunder lange filmen, som er laget av reklamebyrået Siste Skrik, kostet dermed 2222 kroner per sekund. 
 
Instituttleder Tor Egil Førland ved IAKH innrømmer at det er mye penger for 45 sekunder, men mener at det er verdt forsøket. Dersom filmen ikke tar av i år, vil de tenke på hvordan den kan spres på andre måter neste år.
 
– Det er klart at vi kunne kjøpt reklametid, men vi håper den vil spre seg til potensielle søkere uten at vi må bruke penger på det. Dette er gjort ut ifra en tanke om at hvis den tar av, vil den spre seg selv, sier han til studentavisen Universitas.
 
Jonas Finnanger, leder i Historisk Studentforening, mener at pengene kunne vært forvaltet på en bedre måte, og synes det er rart at ledelsen ikke forhørte seg med studentforeningen eller andre studenter i forkant.
 
– Jeg er redd for at dette er alt de kommer til å gjøre for å bedre kjønnsbalansen i år. Nå er den laget og det er det. Så vidt jeg vet ligger videoen bare på Youtube og har rundt 600 treff, sier Finnanger til Universitas.
 
I skrivende stund har filmen blitt sett 989 ganger på Youtube siden den ble lansert 14. mars.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet