(StudentTorget.no):

Tirsdag 4. juni vedtok et samlet storting en endring i universitets- og høyskoleloven som gir lovfestet rett til studentombud for alle studenter. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at dette er viktig for norske studenter, og en nødvendig oppfølging etter #MeToo.

 

– En enormt viktig dag for oss studenter. Et samlet storting har i dag endelig formelt fulgt opp studentene. Vi vet at hver fjerde student er blitt utsatt for seksuell trakassering i studietiden. Dette vedtaket bedrer studenters rettsikkerhet betraktelig, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon.

 

Marianne Høva Rustberggard er studentombud ved Universitetet i Oslo. Da hun tiltrådte stillingen i februar 2013 var hun Norges første studentombud. Selv om majoriteten av studenter i Norge har hatt tilgang på et studentombud en stund, synes hun det er positivt at det nå blir likt for alle.

 

– Samtidig vil jeg også trekke frem viktigheten av at eksisterende ordninger får en beskyttelse, sier hun til StudentTorget.no.

 

Et studentombud er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Rustberggard forklarer at deres jobb er å bidra til at studenters rettigheter ivaretas, uten at det skal føre til fordel for den enkelte.

 

– Vi tilbyr uavhengig juridisk veiledning i saker som angår studiesituasjonen. Vi kan også bidra til å løse saker på riktig nivå, dersom vi ser et potensiale for det. Studenter kan ha fortrolige samtaler med oss, dersom de for eksempel vurderer å si fra om kritikkverdige forhold, sier Rustberggard.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet