Sammenslåingen av Kunstakademiet og Statens kunsthøgskole åpner for gjensidige impulser og kompetansetyngde med internasjonalt tilsnitt.

Det har stor betydning at fem skoler nå er blitt samlokalisert: Operahøgskolen, Teaterhøgskolen og Balletthøgskolen ble nemlig samlet under Scenekunst allerede i 2003, sier rektor ved den nye Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Cecilie Broch Knudsen.

Tidligere i år ble fakultetene for design, scenekunst og visuell kunst samlet under ett tak i den gamle seilduksfabrikken på Grünerløkka. Med et areal på 40 000 kvadratmeter, er den nye kunsthøgskolen i Oslo et av Nord-Europas største anlegg for kunst og design.

 

 

Alt i alt, er det 500 studenter fordelt på ca. 20 studieprogram.

Det sier seg selv at små fagmiljøer har godt av å komme sammen for å utvide den faglige diskursen, og for å la seg inspirere av hverandre og dele kompetanse, sier Broch Knudsen.

Rektoren forteller at institusjonen er usedvanlig velutstyrt, med alt fra ny teknologi og profesjonaliserte scene- og undervisningsrom, til medielab.

Slike investeringer hadde vært utenkelige på små og enkeltstående skoler. Det er jo ikke bare utstyret som skal være bra, men også den tekniske staben rundt som skal gi støtte til produksjoner og undervisning. Dette kan vi dele på en ganske annen måte nå enn tidligere, sier hun.

Vi har begynt å se tverrfaglig aktivitet i form av samarbeidsprosjekter - det blir spennende å se hva som vil skje, når de ulike miljøene nå er kommet nærmere hverandre, sier Broch Knudsen.

 

Den nye Kunsthøgskolen

✔ Kunsthøgskolen i Oslo ble som selvstendig nasjonal institusjon opprettet i 1996, ved sammenslåing av Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens Kunstakademi, Statens balletthøgskole, Statens teaterhøgskole og Statens operahøgskole. Disse enhetene er samlet i tre fakulteter – for visuell kunst, design og scenekunst.

✔ Kunsthøgskolen tilbyr både en treårig bachelor og et toårig masterstudium, i tillegg til årsstudier. Målet er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå. Skolen har over 500 studenter, 200 ansatte og 900 time- og gjestelærere.

✔ Sammenslåingen har gitt nye navn til både Statens Kunsthøgskole, nå Kunstfag, og Kunstakademiet, som nå kalles Billedkunst.

Kilde: KhiO.no

 

 

Har flere ben å stå på

Kunstfagstudenten Pernille Gjærder Olsen er veldig positiv til sammenslåingen.

Tidligere foregikk utdanningsløpet slik at man først utdannet seg i materialkunnskaper på KhiO, før du utviklet ideen og kunne jobbe konseptuelt på Kunstakademiet, sier hun.

Per i dag, er det slik at vi på Kunstfag, som tidligere var Statens Kunsthøgskole, har 2 ben å stå på; vi har materialkunnskaper og jobber med idéutvikling, forteller keramikkstudenten.

Hun gleder seg til å få i gang samarbeidsprosjekter på tvers av fakultetene, og det tverrfaglige samarbeidet er allerede i gang.

I anledning av nyåpningen av skolen, stilte hun ut sammen med en elev fra Billedkunst (som tidligere var Kunstakademiet). Gjærder Olsens bidrag var bare et av mange under åpningen av Kunsthøgskolens nye lokaler på Seilduken i Oslo.

Til stede var HM Dronningen, statsråd Tora Aasland og andre prominente gjester.

 

 

Grotesk inspirasjon

Jeg synes de er så vakre, sier hun om de mange knoklene som pryder veggen i utstillingen Åpen.

De er hvite og mange, og det kan se ut som de flyr oppover veggen. Pernille Gjærder Olsen synes det er synd at mennesker forbinder knokler med døden, og vil derfor forsøke å se bort i fra dette temaet og heller fokusere på skjønnheten ved beinrestene.

Burene symboliserer kropper, mens knoklene kan fremstå som fugler som flyr bort fra de, sier hun.

Lyssettingen er satt slik at burene kaster skygger fra flere sider, slik at man kan stå eller sitte «inne i» burenes skygge.

Inspirasjonen fikk hun ved middagsbordet:

Jeg spiste oksehalesuppe. Da fisket jeg opp et veldig fascinerende bein. Jeg tok vare på dette og brukte det som utgangspunkt for denne utstillingen, sier Gjærder Olsen, som først modulerte beinet i leire og brukte det som modell, før hun støpte nye knokler i porselen.

 

 

Skrotkunst

I samme rom, har billedkunststudenten Jens Ardal og kunstfagstudent Tonje Olsen laget utstillingen Com.post.

Vi har forsøkt å imitere arkitekturen i rommet ved å bygge søyler og vegger av skrot de har samlet sammen.

Vår hovedtanke med utstillingen er å sette ting som har mistet sin funksjon inn i en ny sammenheng, slik at de får ny funksjon, sier Ardal.

 

 

Norges nye kunstmekka?

Sammenslåingen av skolene kan få vesentlig betydning internasjonalt, og rektoren ved KHiO har allerede merket at samlokaliseringen anses som svært attraktivt for internasjonale søkere til faglige stillinger.

Vi erfarer nå at vi får stor respons på utlyste stillinger fra utlandet. Hvorvidt vi også vil få flere søkere til våre studieplasser fra utlandet gjenstår å se. Søknadsfristen er jo ikke før til våren på de fleste, sier rektoren.

Kunststudenten Pernille Gjærder Olsen har imidlertid ståltro på at Kunsthøgskolen er klar til å ta Europa med storm.

Oslo vil bli et kunstmekka, sier hun overbevist.