(StudentTorget.no):

Til sammen valgte 24 424 norske studenter å ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet i undervisningsåret 2013–2014. Dette er 48 flere enn året før.
 
– Antallet norske studenter i utlandet har økt hvert eneste år de siste årene, men i fjor var denne økningen noe mindre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.
 
Selv om den totale økningen ikke er så markant, er det en stor økning i andelen som tar hele graden sin i utlandet, mens antallet studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet gikk ned. 
 
16 910 studenter tok hele utdanningen sin i utlandet i 2013–2014, en økning på fire prosent fra året før. 7 514 studenter valgte å ta en del av utdanningen sin utenfor Norge. Det vil si 602 færre enn året før, noe som tilsvarer en nedgang på 7,4 prosent. 
 
De fleste studenter som tar en hel grad i utlandet med støtte fra Lånekassen, studerer på bachelornivå. Mens 9 559 studerte på bachelornivå, var det 6 858 gradsstudenter på mastergradsnivå. 
 
Andelen av den totale norske studentmassen som studerer i utlandet, holder seg også stabil. 13,3 prosent av alle som fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning forrige undervisningsår, reiste utenlands, året før gjorde 13,8 prosent det samme. 
 
– 5 524 studenter valgte i fjor å ta hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia. USA følger på andreplass, men også Danmark, Australia og Polen er populære studieland, forteller Andreassen. 
 
Økonomi, business, administrasjon og ledelse er de mest attraktive fagområdene for norske gradsstudenter i utlandet, etterfulgt av medisin og samfunnsfag.
 
 
Klikk her for å se alle studier i utlandet
 
 

 Her studerer de norske helgradsstudentene:

Land

Antall studenter

Storbritannia 5 023
Danmark 2 816
USA 1 834
Polen 1 530
Australia 1 083
Ungarn 863
Sverige 673
Slovakia 538
Nederland 358
Tsjekkia 350
Frankrike 256
Tyskland 238
Canada 156
Spania 146
Irland 87
Italia 87
New Zealand 80
Sør-Afrika 62
Sveits 52
Europa ellers: 422
Asia: 215
Latin-Amerika: 27
Afrika: 7

 

 
 
 
 
 

LES OGSÅ: Vil ha flere norske studenter i utlandet