(StudentTorget.no): 

USA og ikke-vestlige land har fireårige bachelorgrader, og norske studenter som tar utdannelsen i disse landene har til nå kun fått støtte fra Lånekassen til de tre siste årene. 
 
Fra neste år vil det være mulig å ta hele bachelorgraden sin i ikke-vestlige land med støtte fra Lånekassen, takket være dagens merknad fra Stortingets KUF-komité til Statsbudsjett 2013.  
 
«Endelig!», utbryter en stolt og tydelig glad president i ANSA, Henriette N. Thommessen.
 
 

Etterlengtet vedtak

 
ANSA har i flere år jobbet for at det skal gis studiestøtte til studenter som tar førsteåret av en bachelorgrad i USA og ikke-vestlige land. De som har ønsket å ta en bachelorgrad i disse landene, har frem til nå måttet fullfinansiere hele første året selv.  
 
Dagens vedtak er en stor seier, og et svært viktig signal, og ANSA-president Thommessen er strålende fornøyd.
 
- I dag feirer vi for alle de studentene som vil kunne studere i land som Japan, Indonesia, Argentina, og Sør-Korea, og som vil bli til stor verdi for norsk nærings- og samfunnsliv i fremtiden, jubler ANSA-presidenten.
 
Merknaden ber også regjeringen vurdere innføring av førsteårsstøtte til bachelorgrad i USA fra og med skoleåret 14/15. ANSA er veldig glad for at komitéen ser viktigheten av å gjøre studier ved flere av verdens fremste læresteder tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn. ANSA forventer at dette følges opp i Statsbudsjett 2014.
 

LES OGSÅ: Her er verdens beste studentbyer

 

Viktig videreføring

 
I fjorårets statsbudsjett gikk KUF-komitéen inn for full studiestøtte til bachelorgrad ved utvalgte læresteder i de såkalte BRIK-landene: Brasil, Russland, India og Kina. Dagens vedtak er en viktig videreføring av fjorårets ordning, og det gleder ANSA at komitéen har kontinuitet i sine vedtak for bedring av utdanningsstøtte for utenlandsstudenter.
 
- Komitéen kan være stolte av at de med disse vedtakene har løftet blikket, og sikter mot fremtidig rekruttering til studier i viktige samarbeidsland for Norge. Vi vil berømme Arbeiderpartiet, med SV og Sp, for deres initiativ til å få på plass ny ordning fra og med neste studieår, sier Thommessen.
 
Samtidig ønsker ANSA å presisere at det fremdeles er et lite stykke igjen til fritt studievalg i ikke-vestlige land. Foreløpig vil man kun få støtte til læresteder på utvalgte rangeringslister.
 
- Som norske universiteter stadig påpeker, forteller ikke rangeringslister alt. Vi etterlyser muligheten for den enkelte student til å kunne velge selv blant alle NOKUT-akkrediterte læresteder, understreker presidenten.
 
Mange samfunnsaktører har støttet ANSA, nå senest LO, ved nestleder Tor-Arne Solbakken. Thommessen er glad og takknemlig for støtten, men er ikke overrasket over at dette vedtaket også er viktig for LO.
 
- Utdanningen studentene får, vil være verdifull for norske arbeidsplasser. Studentenes internasjonale kompetanse fra land i økonomisk vekst, vil komme mange norske bedrifter til gode, og som en organisasjon for norske arbeidstakere er det naturlig at LO har stor interesse og glede av dagens vedtak, konstaterer ANSA-president Henriette N. Thommessen.
 

LES OGSÅ: Rekordmange nordmenn studerer i utlandet