(StudentTorget.no):

8000 av Norges 220 000 studenter dro på utveksling i 2012 - mindre enn 4 prosent. Dette kommer frem av en fersk undersøkelse utført av Sentio for ANSA og NSO.
 
ANSA-president Henriette N. Thommessen mener byråkrati kan være et hinder.
 
- Mange opplever byråkratiske hinder ved lærestedet hjemme i Norge, for eksempel at det kan være vanskelig å få avklart på forhånd om semesteret i utlandet blir godkjent. Noen opplever at lærestedet i Norge ikke tilbyr utvekslingsalternativer som passer for dem, og at det er lite rom for å kunne ordne et eget utvekslingsopphold. Savn etter bedre studieveiledning ved lærestedet hjemme, er også noe ANSA erfarer, forklarer Thommesen.
 
 

Dropper utveksling

 
Sosiologistudent ved UiO Carina Riborg Holter vurderte, men droppa utvekslingsturen. 
 

 

HJEMME BEST: Carina Riborg Holter valgte å ikke dra på utveksling.  

 

- Ja, har vurdert det. Har likevel bestemt meg for å ikke gjøre det fordi jeg allerede har tatt et år i utlandet, slik som mange har gjort før meg. I tillegg så er jeg veldig fornøyd med UiO når det gjelder fagstoff, forelesninger og oppfølging. Det er også deilig at det foregår på norsk. Jeg har samtidig hørt mange fortelle at selve fagopplevelsen ikke var bedre enn i Norge.  
 
Carina forteller videre at kjæreste, leilighet, kontaktnettverk og det økonomiske aspektet påvirket beslutningen.
 
- Jeg betaler nesten ingenting for å gå på UiO, mens kostnadene er større i andre land. Jeg er for eksempel ikke så veldig fristet til å studere i England etter at Cameron og regjeringen gjorde universitetene enda dyrere. Det fører jo til at mennesker som kanskje har mer økonomisk kapital har lavere terskel for å studere i utlandet enn andre. 
 
 

Internasjonal erfaring viktig i arbeidslivet

 
- Vi lever i en stadig mer global virkelighet, hvor språkkunnskap og kulturforståelse, nettverk og mobilitet er nødvendig for å være konkurransedyktig, sier ANSA president Henriette N. Thommessen. 
 
Leder ved karrieresenteret på UiO Gisle Hellsten mener at utvekslingssemester også kan være en fordel i arbeidslivet. 
 
- Gevinstene er flere, og arbeidsgiver setter pris på at kandidater har fått impulser utenfra. Internasjonal erfaring vil nok være spesielt interessant hos arbeidsgivere som har en internasjonal profil og markedsfokus. Dette finnes det eksempler på i begge sektorer og i de fleste bransjer. Internasjonalisering blir stadig viktigere for flere og flere, sier Hellsten. 
 
Samtidig er ikke utenlandsopphold en fordel i alle fagområder.
 
- Ettersom jeg ønsker å jobbe med feltarbeid i Norge gjennom det norske utdanningssystemet så kommer jeg mest sannsynlig til å skrive på norsk og ikke engelsk, og samhandle med nordmenn. Så ja, utenlandsopphold kan være nyttig erfaring, men ikke nødvendig i alle bransjer, fagretninger og profesjoner. Kanskje de burde pushe oss mer? spør Carina.
 
Lurer du på om utveksling er noe for deg, om det kan være nyttig i din fagretning, kostnader, byråkrati eller andre ting, har ANSA lyst til å hjelpe deg.
 
- Selvsagt er det ingen tvang å reise ut. ANSA jobber med å tilrettelegge for at det skal bli enklere for den som ønsker å studere ute, å få det til, sier Henriette N. Thommessen. 
 

LES OGSÅ: Alt om utdanning i utlandet