Norge er det første landet som blir med i en ny global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning.

Håpet er at dette vil gjøre det enklere for personer å få godkjent utdanningen sin i et annet land enn der den ble tatt. Det kan bidra til at flere får kommet seg raskere i jobb og brukt kompetansen sin hvis de flytter til et annet land, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding

Global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning er den første globale konvensjonen innenfor feltet høyere utdanning. Den ble vedtatt av De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) i november 2019, og Kongen i statsråd fattet torsdag 7. mai vedtak om norsk inngåelse, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Hensikten med konvensjonen er at du skal få kvalifikasjonene dine vurdert uansett hvor i verden du drar. Den gir ikke automatisk rett til å praktisere ulike yrker som krever autorisasjon, for eksempel leger eller psykologer, men den skal gjøre det letter å få en generell akademisk godkjenning av kvalifikasjonene dine, skriver Kunnskapsdepartementet.

Konvensjonen vil også legge til rette for at studenter skal kunne fullføre påbegynte studier i et annet land, står det i pressemeldingen.

Konvensjonen vil også styrke rettssikkerheten til alle med norsk utdanning som flytter utenfor Europa, og som trenger å få godkjent sin utdanning.

  

Flyktinger kan få godkjent utdanning uten dokumentasjon

Konvensjonen vil gjøre det mulig at flyktninger med høyere utdanning kan få en vurdering av sine kvalifikasjoner, selv om de mangler skriftlig dokumentasjon på utdanningen sin.

– Internasjonal enighet om dette prinsippet er viktig.

Denne konvensjonen viser i praksis hvordan internasjonalt samarbeid gjør det mulig for flere å utnytte sitt potensial og få bekreftelse på sine kvalifikasjoner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).