Å studere spenennde fag i eksotiske omgivelser trenger ikke være umulig, selv for en slunken studentlommebok. Her er noen tips og idéer til hva du kan gjøre neste skoleår.

Utenlandsstudier er noe de aller fleste har vurdert en eller annen gang i løpet av studietiden. Men det er ikke alltid like lett å vite hvor en skal begynne. StudentTorget har pratet med noen aktører på markedet her i Norge for å høre hvor landet ligger om dagen.


Eksotiske steder
En av aktørene når det gjelder utenlandsstudier i Norge er Gateway College, en privat organisasjon som på egenhånd og i samarbeid med anerkjente utdanningsinstitusjoner arrangerer et semesters undervisning i universitets- og høgkolefag.

De kan, i følge deres nettsider, tilby "undervisning på fantastiske og utradisjonelle studiesteder, som Bali eller Cuba, eller på steder der det kan være tidkrevende og vanskelig på egenhånd å ordne innkvartering og opptak til studier for en kortere periode, for eksempel i New York og London."

Siv Tonje Solfjeld i Gateway College er ikke i tvil om hvorfor utenlandshungrige studenter bør velge studier gjennom deres firma:

- Fordi da vil de få muligheten til å ta et faglig solid studie, kombinert med en spennende reise til eksotiske steder som Bali, Brasil, Mexico og mange flere. Nå er det riktignok mange andre aktører som tilbyr noe lignende. Vi er likevel den av disse som har holdt på lengst, og vi har hatt mer enn to tusen studenter siden 1993. Vår erfaring vil nok sørge for at oppholdet blir bra på alle måter.

Hun presiserer også at de ofte har studieprogrammer som er tilpasset de ulike studiestedene. For eksempel er reiselivsstudier i Mexico en god kombinasjon, da studentene får besøke cruiseskip og lignende.

Hva med prisen. Er den overkommelig for alle og en hver?
- Våre studenter betaler en ren studieavgift på om lag 30.000 kroner i semesteret. I tillegg kommer utgifter til flybillett, kost og losji, bøker, forsikring og lommepenger. Til sammen bruker de fleste et sted mellom 55 000 og 70 000 i semesteret, avhengig av studiested. I det store og det hele blir det ikke særlig dyrere enn hva det koster å studere og bo på hybel i Norge, sier Solfjeld.