ERFAREN: Jan Erik har vært på tre (!)
 stipendfinansierte sommerkurs i Bulgaria

Har du lyst til å lære språk og tilbringe en sommer i et land du er interessert i?

 

Har du lyst til å få alle, eller i hvert fall de fleste, utgifter dekket?

 

Studenttorget forteller deg hvordan.

 

- For språkstudenter kan disse kursene være alfa omega, sier Jan Erik Skretterberg (25). Han har nettopp kommet hjem fra sitt tredje stipendfinansierte sommerkurs i Bulgaria. Skretterberg er ekspert, både på bulgarsk og en rekke andre østeuropeiske språk.

 

 

Oppfordrer eventyrere

Men det er ikke bare språkstudenter som kan dra nytte av de mange stipendene som tilbys gjennom Norges Forskningsråd. .

 

- For mange studenter kan dette tilbudet være en unik mulighet til å bli kjent med nye kulturer, sier Skretterberg. Han forteller at også ”eventyrerne”, folk som deltar på kursene uten forkunnskaper, blir godt tatt imot. Du blir testet i språkkunnskapene dine ved begynnelsen av kurset. Er du helt blank blir du plassert på det laveste nivået.

 

Hvert år deler Norges Forskningsråd ut studentstipender som finansierer språkkurs i 11 EU-land, samt Russland, Tyrkia og Israel. Stipendenes størrelse varierer, men som oftest dekker de kursavgift og opphold ved kursstedet. Å få dekket mat og noe lommepenger er heller ikke uvanlig.


 

 

Lett å få støtte

For studenter som uansett skal oppholde seg i utlandet i lengre tid er det en smal sak å få gratis språkkurs. Er du tatt opp til studier i et ikke-engelskspråklig land, får du 15 000 kroner av Lånekassen til et forberedende kurs i landets språk. På grunn av denne ordningen deltar ikke hordene av norske medisinstudenter i Øst-Europa i konkurransen om forskningsrådets stipender. Dermed er det mulig å få et stipend for noen og enhver.

 

 

”Dermed er det mulig å få et stipend for noen og enhver”

Konkurransen om stipendene til de forskjellige landene varierer. For eksempel er kursene i Russland meget populære. Til stipender i land som Romania og Bulgaria er det betraktelig færre søkere.

LES OGSÅ: Ny konvensjon skal gjøre det lettere å få godkjent utdanning tatt i utlandet

 

 

 

Søk nå!

Hvis du kan legge et anbefalingsbrev fra en professor ved søknaden din, vil dette være en stor fordel. I søknaden bør du også sannsynliggjøre at du vil ha bruk for språkkunnskapene i din videre karriere. For språkkursene som blir arrangert neste sommer er søknadsfristene 1. oktober for noen land, og 1. desember for andre.


 

Selv om det aller meste går gjennom forskningsrådet finnes det også andre muligheter for stipend til språkkurs i utlandet. Det italienske kulturinstituttet i Oslo deler ut stipender til kurs i Italia. Disse stipendene dekker kun kursavgiften, eller deler av den. Stiftelsen ”Thanks to Scandinavia” deler årlig ut to stipender til norske studenter for sommerstudier i Israel.

LES OGSÅ: Tomine studerer Internasjonale relasjoner i Los Angeles, USA

 

 

Nyttige linker:

Forskningsrådets sider om temaet

 

Stipend for kurs i Israel

 

Det italienske kulturinstituttet i Oslo