Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) arrangerer for 13. år på rad Juvenarte, en kunstutstilling for alle som studerer kunst i utlandet. Årets tema er «Made in utlandet», som spiller på merkelappen «Made in China».

Nordmenn har en tendens til å tenke at alt som ikke er laget i Norge er av dårlig kvalitet. Vi ønsker å vise at selv om noe er laget i utlandet, kan det holde høy kvalitet og standard, sier prosjektleder for Juvenarte 2010, Ingunn Egedius.

Hun sier at målet med arrangementet er å presentere det mangfoldet som finnes av kunstutdanning rundt om i verden, og å promotere unge norske kunstnere som bidrar til å utvikle og fremme norsk kunst og design ute og hjemme.

 

Stort spenn i bidragene

Av totalt 65 søkere, har 30 unge kunstnerspirer fått plass i kunstutstillingen, som tar for seg alle kunstsjangre fra maleri, foto og design til installasjoner, skulptur og fashion.

Vi forventer en interessant sammensetning av verk og kunstnere, med utdanning som spenner fra Argentina og USA, til Storbritannia og Nederland, sier Egedius.

I år har vi flere malerier enn tidligere år, og en veldig spennende installasjon. Vi har også med et teaterstykke for første gang, og ellers er det mange gode fotoarbeider med i år, fortsetter hun.

Egedius håper at Juvenarte kan gjøre det lettere for utenlandsstudenter å komme seg inn på den norske kunstarenaen etter årene i utlandet.

− Når man studerer kunst i utlandet, er det ikke alltid så lett å holde kontakt med bransjen her hjemme, eller å få vist frem hva man kan.

− Vi vet at 8 av 10 som har studert i utlandet kommer tilbake til Norge i løpet av tre år etter endt utdannelse, så vi håper Juvenarte kan bidra til å gjøre denne prosessen litt lettere for deltagerne.

 

 

Spennende samarbeid

I år som de to foregående, skal kunstutstillingen bli holdt på Galleri Ramfjord. Galleriet ble etablert i 1998, og er et anerkjent galleri i kunstverdenen.

− Samarbeidet med Galleri Ramfjord ble til for tre år siden, da vi var på utkikk etter et nytt lokale for utstillingen. Det at vi kunne ha utstillingen der flere år på rad ga oss en forutsigbarhet og trygghet, som gjorde det lettere å fokusere på innhold og kvalitet.

Også innehaver og daglig leder av Galleri Ramfjord, Elisabeth Ramfjord, tenker at størrelsen og plasseringen av lokalet spilte inn da samarbeidet med ANSA oppstod. Hun synes det er spennende å gi veggplass til unge kunstnerspirer.

Galleriet har ingen andre slike typer utstillinger, da vi har en fast kunstnerstall som går igjen, forteller Ramfjord.

Så lenge det er høy kvalitet over de arbeidene som vises, så er det heller ingen grunn for at dette skal være noe hinder for vårt galleri å bidra. Og i og med at juryen er bra sammensatt, er vi sikret høy kvalitet, påpeker hun.

I tillegg, får vi jo tilgang til og oppdaget nye kunstnere, for ikke å snakke om et nytt publikum, sier hun.


 

Årets jury:

Birgitte Wegner, tidligere programmedarbeider på Norsk filminstitutt, nå manusredaktør for Hotell Cæsar.

Ellen J. Lerberg, seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Verena Winkelmann, fotograf og erfaren fotolærer.

 

Potensialet finnes hos alle

Ramfjord skjønner godt at unge kunstnere reiser til utlandet for å studere. Men påstanden om at utenlandsstudenten holder høyere nivå enn kunststudentene i Norge, er hun skeptisk til.

− Jeg tror at potensialet finnes hos alle de som viser seg å bli gode kunstnere, uavhengig av tilbud, men at utfoldelsesarenaene er mange flere i utlandet enn i Norge.

− Norge utdanner i liten grad malere på høyskolenivå og utdanningstilbudet er begrenset. Det er vanskelig å få innpass på de få institusjonene som finnes, så mange har ikke noe valg, hvis de ønsker å utdanne seg videre.

Egedius tenker at det å bo i utlandet ofte gir en annerledes innfallsvinkel til kunsten.

− Å bo i utlandet byr på både motstand og inspirasjon, og man utvikles og modnes ikke bare faglig, men også på det personlige plan.

Å flytte fra det trygge og kjente, og ut i den store verden gjør en tøff, og man tvinges til å reflektere over aspekter ved en selv og Norge, som man kanskje ikke ville gjort ellers. Dette kan nok ofte gjenspeiles i kunsten, påpeker hun.

I tillegg, har man ofte medstudenter og lærere fra alle verdenshjørner, og får kjennskap til ulike trender og retninger fra ulike land, avslutter hun.