(StudentTorget.no):

 • Det absolutt viktigste er å søke innen fristen som er 15. april. Etter fristen er det nemlig ikke mulig å søke. 
 • Unngå å starte søkeprosessen like før midnatt 15. april. Manglende PIN-koder, nettilgang eller andre problemer kan oppstå, og det er lurt med god tid i tilfelle noe uforutsett skjer. 
 • Om man ikke er helt sikker på hvilket studie man ønsker å starte på, kan det være lurt å føre opp noen ekstra studieønsker. Det er mulig å føre opp 10 studieønsker i søknaden. Da kan man helt frem til 1. juli omprioritere ønsker og eventuelt slette studier. 
 • Om man er sikker på hvilket studie man helst vil starte på, er det viktig at man setter dette øverst på lista, som førsteprioritet. Dersom man kommer inn på studieønsket man har satt øverst, faller studieønskene på plassene under automatisk bort. 
 • Søkerne bør også på forhånd sjekke ut kravene for å komme inn på det studiene man søker på, slik at man vet at man er kvalifisert. 

(Kilde: Aina Rødal, informasjonsrådgiver i Samordna Opptak)

 

LES OGSÅ: Slik regnes poengene dine i Samordna Opptak

 

Viktige tidsfrister for opptak til høyere utdanning:

1. februar
 
Søknaden åpner 1. februar og du kan søke studieplass for studieåret 2016/17.
 
 
1. mars
 
Dette er søknadsfrist for de som skal søke:
 • Politihøgskolen
 • Luftfartsfag ved UiT Norges arktiske universitet
 • tidleg opptak
 • særskilt vurdering
 • med utanlandsk vidaregåande utdanning (ikkje Norden)
 • med realkompetanse
 
20. mars
 
Dette er fristen for å laste opp dokumentasjon hvis du har søknadsfrist 1. mars.
 
 
15. april
 
Søknadsfristen er 15. april. Dette er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden.
 
 
10. mai
 
Dette er fristen for å laste opp dokumentasjon hvis du har søknadsfrist 15. april.
 
 
1. juli
 
Siste frist for å omprioritere studieønskene dine er 1. juli. Omprioriteringer gjør du i søknaden.
 
Dette er også siste frist for å laste opp dokumentasjon. Vitnemål og attester for utdanning og praksis du har fått, skal du laste opp.
 
 
19. juli
 
Klokken 09.00 blir oversikten over ledige studieplassar lagt ut, og nye søkere kan forhåndsregistrere seg med personalia. Du kan først søke ledige studieplasser 20. juli kl. 09.00.
 
 
20. juli
 
Fra klokken 09.00 kan både nye søkere, og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. Ledige studieplasser er studium der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene.
 
Svaret på søknaden er også klart 20. juli og svar blir lagt ut i søknaden. Du må svare på svarskjema på søknaden din innen svarfristen 26. juli.
 
 
26. juli
 
Siste frist for å svare på hovedopptaket er 26. juli. Dersom du ikke svarer på eventuelle tilbud, eller tilbud om venteliste, blir dette regnet som nei.
 
 
29. juli
 
Søkere som får nytt tilbud, er blitt studiekvalifiserte eller har fått endra poengsum etter hovedopptaket, vil få svar i det nasjonale suppleringsopptaket 29. juli.
 
 
4. august
 
Til noen studium kan lærestedene etterfylle studieplasser fra cirka 4. august og utover.
 
 
Opptaksprøver – Politihøgskolen og studier innen dans, kunst, musikk, teater og andre kreative retninger, benytter seg ofte av opptaksprøver. Dette gjelder både ved offentlige og private institusjoner. Skolene opererer gjerne med ulike frister, og det varierer om man må levere inn oppgaver, får innkalling til audition og/eller prøvespill, eller om man må delta i fysiske og psykiske tester. Vær tidlig ute med å ta kontakt med den skolen du ønsker å studere ved, slik at du får mer informasjon om opptaksprøvene – og ikke minst muligheten til å forberede deg.
 
Private høyskoler – Enkelte private høgskoler har egne søknadsfrister. Noen har også rullerende inntak. Dette betyr at kvalifiserte søkere blir tilbudt plass helt til alle plassene er fylt opp, uten en bestemt søknadsfrist. Ved rullerende inntak kan det lønne seg å være tidlig ute med søkingen, da det er “førstemann til mølla”. Ta kontakt med skolen(e) du er interessert i for mer informasjon.
 
(Kilde: Samordna Opptak)
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: