Mot 28 prosent hos de mannlige studentene, har kun 16 prosent av de kvinnelige studentene «utsikter til høy lønn» som et av sine topp tre kriterier for valg av utdannelse.

Det kommer frem fra en undersøkelse utført av TNS Gallup for Nordea. Dette gjenspeiles også i lønnsstatistikken fra SSB, hvor det kommer frem at menn i snitt tjener 17 prosent mer enn kvinner.

– Lønn må veie tyngre i valg av studie- og yrkesretning. Det er min klare oppfordring, særlig til jenter, sier forbrukerøkonom i Nordea, Christine Warloe, til DN.no.

 

8,5 millioner i livslønnforskjell

I et blogginnlegg på Nordea.no skriver forbrukerøkonom Christine Warloe om forskjellene i kvinner og menns holdninger til hvordan de kan forbedre egen privatøkonomi.

Der hevder hun at kvinner har en del å lære av hvordan menn om valg av utdannelse og yrkesretning som fører frem til godt betalte jobber – som Norge tross alt har flust av.

– Den selvstendige kvinnen anno 2013, som ikke vil gjøre seg økonomisk avhengig av noen mann og som vil eie boligen hun bor i, vil merke at lønnen fra de klassiske kvinnedominerte yrkene gjør det vanskeligere for henne å følge sine idealer.

– Flere kvinner må derfor tørre å tenke utradisjonelt. Tørre å tenke lønn som begrunnelse for valg av studieretning, skriver Warloe i bloggen.


Hun skriver at de er hele 8,5 millioner i livslønnforskjell for en høyt utdannet kvinne innen Olje og gass-næringen sammenlignet med tilsvarende utdanningsnivå innen helsesektoren. I tillegg er det også et millionbeløp som skiller de to bransjene i opptjent pensjon.

I et intervju med DN.no uttrykker Warloe at det bør snakkes mer om lønn i rekrutteringen til utdannelser, og oppfordrer kvinner til å søke seg bort fra de kvinnedominerte yrkene hvor lønnsnivået generelt er lavere.

– Som ung, og gjerne med mor og far i ryggen, er det vanskelig å se for seg hvor fundamentalt lønnsnivået er for tilværelsen som «ordentlig voksen». Mange angrer når de innser realitetene som ferdig utdannet, og kvinner er oftere tapere på grunn av studievalgene de gjør, sier hun til avisen.

Hun mener at lønn tross alt er en viktig faktor med tanke på livskvalitet.

– (…) I kampen om den første boligen eller i kjølvannet av et samlivsbrudd kan man smertelig få erfare hvilke begrensninger som melder seg hvis man har valgt de klassiske kvinnedominerte yrkesveiene med lavere lønnsnivå, sier Warloe til DN.no.