(StudentTorget.no)

Studenter som velger en utdanning innen samfunnsfag, økonomi og administrasjon, eller humanistiske fag kan møte en usikker fremtid på jobbmarkedet, i følge Statistisk Sentralbyrås (SSB) prognoser for tilbud og etterspørsel etter forskjellige utdanningsretninger frem mot år 2030.
 
– Disse skiller seg ut som grupper det vil utdannes for mange av de neste 20 årene i forhold til behovet. Konsekvensen er større rift om jobbene, sier prosjektleder Nils Martin Stølen i SSB til Dine Penger.
 
 

Press om høyere utdanning

Disse fagretningene vil ikke nødvendigvis ha færre arbeidsplasser i tiden fremover, men SSBs beregninger viser at økonomi og administrasjon er blant retningene som vil ha størst vekst i etterspørselen etter arbeidskraft.
 
– Når det likevel blir for mange, er det fordi antallet som velger utdanningen overgår det økende behovet for arbeidskraft, sier Stølen.
 
Han mener det høye antallet økonomistudenter skyldes at mange ung lokkes av et forholdsvis høyt lønnsnivå. Samfunnsfag og humanistiske fag tiltrekker seg mange søkere fordi studiene har rykte på seg for å være enklere enn realfagene i høyere utdanning. 
 
– I tillegg er det knyttet stor status til å ta høyere utdanning. Det kan forklare hvorfor mange velger dette, til tross for at det er mangel på arbeidskraft i yrker som kun krever videregående opplæring, sier Stølen.
 
Guri Larsen, direktør i Adecco Search & Select, forteller til Dine Penger at det er et uheldig press på høyere utdanning i Norge, og at mange føler seg presset til å begynne på lange studier. 
 
Hun tror yrkesfagene ikke har god nok status i Norge. Arbeidsmarkedet har eksempelvis behov for flere ansatte innen bygg og anlegg, hvor man kun trenger yrkesrettet videregående utdanning. Som StudentTorget tidligere har meldt, vil også kraftbransjen trenge flere tusen ansatte i årene som kommer. Også her er det gode muligheter for dem med fagutdanning fra videregående skole.
  
For dem som ønsker å studere ved universitet eller høyskole, viser SSB sine beregninger at det vil bli et stort behov for flere sykepleiere, lærere, og ingeniører i tiden fremover. 
 

LES OGSÅ: Ikke alltid lønnsomt med høy utdannelse

Les mer om de aktuelle yrkene i StudentTorgets yrkesguide