(StudentTorget.no):

Svært mange tok seg turen til Oslo og informasjonskveld med tema utdanning i USA, som ble arrangert av Studievalg.no onsdag uken.

Flere universiteter og høgskoler fra USA hadde møtt opp for å fortelle om hva de kan tilby og hvordan norske studenter kan søke seg til deres skoler.

Representanter fra Lånekassen snakket om hvordan man kan søke om lån og stipend til utdanning i USA. I tillegg var blant annet Den Amerikanske Ambassaden til stede for å besvare spørsmål om visum, Fulbright Foundation for å snakke om stipendmuligheter for master- og ph.d.-studier i USA og Ivy Plus som ga tips til de fremmøtte om hvordan man kan stille med en sterk søknadstekst til toppuniversitetene.