I Norge er universitetsstudier gratis. Kostnaden for en fireårig Bachelor-grad i USA kan fort komme opp i over en million norske kroner. De private universitetene er de klart dyreste, hvor de fleste tar over 250 000 kroner for studiene. Denne summen inkluderer riktignok kost og losji, men skolepengene utgjør likevel rundt 200.000 alene.

De statlige universitetene er langt billigere. Et eksempel er Berkley utenfor San Fransisco, som er nesten 100 000 kroner billigere enn Princeton, USAs dyreste universitet.

 

Systemet med stipender kan likevel gjøre kostnaden mye lavere for mange studenter.

 

Her er en oversikt over priser på 15 ulike universiteter i USA:

 

Princeton University – 264 396 kroner per år

 

New York University – 263 975 kroner per år

 

Columbia University – 259 947 kroner per år

 

Massachusetts Institute of technology – 258 104 kroner per år

 

Cornell University – 256 530 kroner per år

 

Stanford University – 255 879 kroner per år

 

Harvard University – 255 589 kroner per år

 

Yale University – 252 963 kroner per år

 

University of Michigan, Ann Arbor – 220 322 kroner per år

 

University of Virginia – 188 313 kroner per år

 

University of Colorado, Boulder – 185 964 kroner per år

 

University of California, Los Angeles (UCLA) 171 174 kroner per år

 

University of California, Berkeley – 168 396 kroner per år

 

University of North Carolina, Chapel Hill – 152 296 kroner per år


 

University of Texas, Dallas – 126 080 kroner per år

 

NB! Tallene her er fra 2005

Kilde: www.forbruker.no