(StudentTorget.no):

Følgende informasjon og satser gjelder for studieåret 2019/2020.

 

Basisstøtte:

Et helt undervisningsår: 121 220 kroner (48 488 kroner kan gjøres om til stipend).

Høstsemesteret: 55 100 kroner (22 040 kroner kan gjøres om til stipend).

Vårsemesteret: 66 120 kroner (26 448 kroner kan gjøres om til stipend).

 

Støtte til skolepenger:

Du kan få inntil 309 704 kroner i stipend og lån per undervisningsår til å dekke skolepenger. Hvor mye du får i skolepengestøtte, kommer an på hvor mye skolepenger du skal betale til lærestedet ditt. 

 

Vanlig skolepengestøtte:

Skolepenger inntil 68 400: 133 752 kroner på bachelornivå, 47 880 kroner på master- og ph.d-nivå

– 34 200 kroner kan gjøres om til stipend på bachelornivå.

– 20 520 kroner kan gjøres om til stipend på master- og ph.d-nivå

Skolepenger over 68 400: 65 352 kroner på bachelor-, master- og ph.d-nivå

– Dette gis kun som 100% lån.

 

Reisestøtte:

Reisetilskudd: 5 016 kroner (1 755,60 kroner kan gjøres om til stipend).

 

Tilleggsstipend

Hvis du tar utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, kan Lånekassen gi tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 133 752 kroner. For undervisningsåret 2019/2020 utgjør tilleggsstipendet maksimalt 72 320 kroner. 

 

Det er ikke nødvendig å søke om tilleggsstipend. Du vil få du få tilleggsstipend automatisk dersom du har rett til utdanningsstøtte, har fått opptak til en utdanning som er omfattet av ordningen og betaler mer enn 133 752 kroner i skolepenger per år. Listen over hvilke læresteder som kvalifiserer for tilleggsstipend blir revidert hvert år.

 

Skoler som kvalifiserer for tilleggsstipend (2019/2020):

Cardiff University

Imperial College London University of Oxford

King’s College London

London School of Economics and Political Science

Queen Mary University of London

University College London

University of Birmingham

University of Bristol

University of Cambridge

University of Edinburgh

University of Exeter

University of Glasgow

University of Leeds

University of Liverpool

University of Manchester

University of Nottingham

University of Sheffield

University of Southampton

University of Warwick

 

Klikk her for å se alle studier og skoler i utlandet