Hvordan kom du frem til at det var til Storbritannia/Manchester du ville dra?

Studier i utlandet var noe jeg lenge hadde hatt lyst til, både for å forbedre språkkunnskapene, utfordre meg selv litt og oppleve en litt annen kultur.

Da jeg bestemte meg for å ta hele bachelor graden i utlandet, endte jeg etter mye frem og tilbake på Storbritannia, mest grunnet universitetene av høy kvalitet, og at det er enkelt å komme seg frem og tilbake i ferier og under andre omstendigheter.

 

Utveksling til Storbritannia

Navn: Thea Enger Iversen

Alder: 21

Fra: Drammen

Studerer: BSc Psychology

Studiested: University of Manchester, i England

 

At jeg søkte på akkurat Manchester, var helt tilfeldig, men da jeg fikk tilbud om skoleplass, var det veldig klart at Manchester var det mest riktige for meg.

Noe av det viktigste for meg, da jeg skulle velge studiested, var at skolen var anerkjent, med tanke på min valgte studieretning, noe University of Manchester er.

Selve byen var selvsagt også viktig for meg, og jeg ønsket en variert storby, med tilgang på det meste, i tillegg til en by hvor det var lett og reise til og fra. Der oppfylte også Manchester alle mine ønsker.

Fra Manchester, er det også lett å komme seg til andre store og kjente byer, med enten tog eller buss.


 

Hva er den største forskjellen på å studere i Storbritannia og i Norge?

Da jeg ikke har studert i Norge, har jeg ikke så mye å sammenligne med, men ut ifra hva jeg har forstått på venner, som studerer hjemme i Norge, er studieforløpet i både Storbritannia og Norge ganske likt.

Noe av det som er ulikt, er lengde på semestrene, da disse er en del kortere enn i Norge, noe som til tider kan gjøre semestrene hektiske.

En annen ting som jeg har lagt merke til, er at det til tider kan være litt mer selvstudie under studier i Storbritannia, sammenlignet med i Norge, men dette kan selvfølgelig variere fra studie til studie.

 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Studiet mitt er veldig bredt, både første og andre året, med lite valgfrihet når det kommer til fag sammenlignet med andre studier.

Første året går for det meste ut på å gjøre seg kjent med faget, og alle ulike retninger man kan gå innenfor psykologi, dermed kan også fagene oppfattes litt overfladiske til tider, da de vil dekke så mye som mulig på ganske kort tid.

Andre året, derimot, går litt mer i dybden, mens man tredje året kan velge hvilke fag man ønsker å gå videre med og dermed også få en dypere forståelse.

Undervisningen er delt inn i forelesninger i hvert fag, og seminarer, lesegrupper eller lab hver uke, som varierer ut ifra hvilke fag det er snakk om.

Vurderinger alle tre årene er delt inn i både labrapporter og essays igjennom semesteret, og en eksamen enten i form av flervalgs-avkrysningsprøve eller essays.

Siste året skriver man også en bacheloroppgave, i samarbeid med en professor på et tildelt tema, ut ifra hva man ønsker å se etter.


 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

En vanlig studiedag går for det meste ut på forelesninger og seminarer, og en god del egenstudier enten på biblioteket, hjemme eller på kafe, da en stor del av graden baseres på dette.

Utenom det, har jeg verv i både ANSA og Nordic Society, som tar opp noe tid i studiehverdagen min.

 

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i Storbritannia?

Selv har jeg syntes at språket til tider kan være utfordrende i akademiske settinger, og jeg har vært nødt til å legge inn en del ekstra arbeid, sammenlignet med engelske medstudenter.

Nå merker jeg det ikke så mye lenger, da dette er noe som blir bedre med tiden.

Dette er også noe som er helt individuelt, da hva som man ser på som utfordrende kan variere ut ifra både studier og personlighet.

  

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Dette varierer ut ifra hvor og hvordan man ønsker å bo.

Første året, er det vanlig å bo i halls enten privat eller via universitetet, og dette ligger på rundt 500 pund i måneden.

De fleste går sammen og leier privat andre året, og da kan prisene både synke og stige, ut ifra hvor man velger å bosette seg og hvor mange man er i et kollektiv. Prisene på dette kan ligge på alt fra 200 – 600 pund i måneden.


 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Utenom skolen, går noe tid til societies, og arrangementer som følger med disse, men mye av fritiden min går til venner.

Vi pleier å gå ut og spise, lage mat sammen, trene eller gå turer, gå på kino, dra på pub eller dra ut.

  

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet i Manchester vil jeg si er veldig bra.

Manchester er en av Storbritannias største studentbyer, hvor store deler av byen er lagt til rette for dette.

Her kommer det mange studenter med ulik bakgrunn, noe som gir muligheten til å oppleve flere kulturer og få bekjentskaper fra hele verden.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil absolutt anbefale studier ved University of Manchester. De tilbyr stor variasjon av studier, med masse flinke forelesere, og variasjonen av mennesker fra ulike deler av verden, gir mange muligheter til å oppleve mange forskjellige kulturer.

Både byen og universitetet tilbyr en hel del muligheter, både sosialt og profesjonelt, samtidig som man får bryne seg på noe nytt og utfordret seg selv på en ny måte.

Som ny student, ville jeg meldt meg inn i societies, enten i form av en sport eller noe annet, med en gang man begynner, for å få bekjentskaper så fort som mulig, noe som ofte kan gjøre det første ukene enda litt bedre.

Vær også med på så mye som mulig de første ukene, og selv om studietiden i Storbritannia og Norge er ganske likt, bør du benytte sjansen til å bli kjent med studentlivet på en litt annen måte enn man kanskje er vant med.