Endogami Ekteskap mellom medlemmer i gruppe eller famile.
Deutermogami Et andre ekteskap etter at det første er oppløst.
Hypergami Å gifte seg inn i et høyere sosialt sjikt.
Homogami Ekteskap mellom to parnere av lik sosial bakgrunn.
Monogami Ekteskap med bare en partner.
Adelphogami Ekteskap mellom bror og søster.
Digami Et andre ekteskap etter første ektefelles død.
Hierogami Guddomelig forening, eks, mellom Zevs og Europa.
Polygami Ekteskap med flere partnere.
Polyandri Ekteskap mellom en kvinne og flere menn.
Trigami Ekteskap mellom tre partnere
Matrilokal Ekteparet bor sammen med konas foreldre.
Eksogami Ekteskap mellom medlemmer av ulike grupper eller familer.
Polygyni Ekteskap mellom en mann og fler kvinner.
Patrilokal Ekteparet bor sammen med mannens foreldre
Misogami Å ta avstand fra eller hate ekteskap
Bigami Ulovlig flergifte
Messalliance Ekteskap mellom partnere som ikke passer sammen
Morganatisk
Ekteskap mellom en fyrste og en kvinne av lavere stand, hvor barna ikke har rett på tittel og arverett.
Polykonitt Ekteskapslignende parfellesskap mellom mange.