Sterkt fokus på kjæresten gjør at man mister nære venner, det viser nytt studium utført ved Universitetet i Oxford.

- Folk som har kjæreste, har i gjennomsnitt bare fire personer i sin nærmeste krets, ikke fem. Og når man tar i betraktning at én av dem er kjæresten, har de altså måttet gi opp to vennskap, sier professor Robin Dunbar til BBC.

Dunbar leder en forskergruppe som studerer sosiale nettverk og hvordan vi organiserer størrelse og sammensetning. Det er i en undersøkelse utført med 540 personer fra 18 år og oppover at forskergruppen ved Oxford University har kommet frem til  denne oppdagelsen

Tidligere studier fra de samme forskerne har vist at det maksimale antallet venner man klarer å opprettholde er 150. Innenfor dette finnes det ulike grader av nærhet, og den innerste sirkelen består normalt av fire til seks personer.

Nære venner defineres av forskerne som personer vi ser minst en gang i uka, og de vi tyr til i kriser.

LES OGSÅ: Slik går du fram for å få kjæreste

 

 

Vennekretsen blir mindre

 

- Det jeg antar skjer, er at man fokuserer så mye på kjæresten at man rett og slett ikke får sett folk som du vanligvis har mye å gjøre med. Noen av disse vennskapene svekkes og rykker ned på nivået under, sier Dunbar til BBC.

Den neste sirkelen, av mer perifere venner, består av personer man ser omtrent en gang i måneden ifølge forskningen. Disse personene er likevel så nære at vi ville savne dem og sørge over dem hvis de gikk bort.

- Hvis du ikke treffer folk, reduseres det følelsesmessige engasjementet man har i hverandre ganske fort, sier Dunbar til det britiske nettstedet.

Kilde: BBC, Nrk