Det er spørsmålet, og svaret på hvordan du på en effektiv måte kan få kontroll på studiene og bli en mer effektiv student - samtidig som det du lærer lagres til senere bruk, får du her.


1. Det første du gjør, er å få kontroll på de praktiske problemene rundt studiesituasjonen, som eksamensoppmelding, timeplaner, bøker, pensumlister og så videre. Hvis du ikke har oversikt over disse tingene, vil de stresse deg unødvendig.

 

2. Når det er gjort, ta alle de fagene du har og lag en oversikt over hva du skal lære. Bruk da leselisten og innholdsfortegnelsen i bøkene og lag Mind Maps (tankekart). Etter å ha gjort dette, vet du hva som vil kreves av deg i tiden frem mot eksamen.

 

3. Hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole, er det stort sett to notatmetoder du trenger å bruke for å få knusende gode karakterer. Det er Mind Maps og 2slor-metoden.

 

2slor-metoden

De to første S-ene vil si at du blar deg gjennom de sidene du har satt deg for dagen å lese (bruk gjerne ukebladmetoden ved å start bakfra), samtidig Stiller du spørsmål ved det du skal lese.

 

Les deretter gjennom sidene du har satt av (les i det tempoet du er god for, og ikke vær redd for å miste noe av det som står i boka) og bruk tusjemetoden. Det vil si at du bruker GRØNN tusj på viktige overskrifter, GUL på viktig informasjon i brødteksten og RØD på viktige begreper osv. Ikke tusj mer enn 15-20 % i boka. Tusjer du mer, vil hensikten falle bort.

 

Gå tilbake til start (Oppsummer) og begynn å gjøre notater fra det du har markert. Lag oversiktlige notater, og bruk fargepenner når du lager notater. Når du er ferdig, sett notatene inn i en ringperm.

 

Dermed har du notater som du kan Repetere. Og husk at REPETISJON= LÆRING.

 

4. Når du er kommet et stykke ut i semesteret så er det viktig at du begynner å løse eksamensoppgaver som er gitt tidligere. Det er også viktig at du leser oppgaver som andre har skrevet (og helst har fått en god karakter i), slik at du får en viss pekepinn av hva som kreves i faget. Hvis du ikke løser tidligere eksamensoppgaver, vil du ikke lære å bruke stoffet du har tilegnet deg, og du vil samtidig ha problemer med å hente frem kunnskapene. Du må også huske på at anvendelsen av kunnskaper er viktigere enn å reprodusere.

 

5. Moralen blir derfor: Tar du i bruk de to notatmetodene Mind Maps og 2slor-metoden så kommer du langt i livet!

 

Artikkelen er skrevet av Jostein Iversen, forfatter av blant annet boka "Studieteknikk: De 10 husk-reglene". 


Annonser:

Deltidsjobb i Oslo     

Trives du i samtale med andre mennesker, er komfortabel med telefon som arbeidsverktøy, og ønsker deg en jobb der du bidrar til økt trygghet i samfunnet? Da vil vi komme i kontakt med deg.

Les mer om stillingen 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: