(StudentTorget.no):

Notatene er det viktigste man sitter igjen med etter en forelesning eller skoletime. Da er det essensielt at disse er gode og gir deg en god oppsummering av det sentrale stoffet. StudentTorget gir deg råd om hvordan du kan forbedre din notatteknikk.
 
Går du på forelesninger for å lære, er det viktig å bruke tiden i forelesningssalen effektivt.
 
Det er lett å bli sittende å høre på foreleseren for så å glemme alt han sa noen timer senere. Er du derimot flink til å ta gode notater, vil utbyttet av forelesingene bli mye større.
 
Her er 10 gode råd som vil hjelpe deg til å forbedre din notatteknikk:
 

LES OGSÅ: Slik får du gode studievaner

 

1. Bruk bred marg

Det gir deg plass til kommentarer og tilleggsopplysninger når du arbeider videre med emnet.

 

2. Dater forelesningsnotatene

  

I lengden vil dette hjelpe deg til å holde styr på papirene, og det er lettere å referere til den enkelte forelesingen om du trenger det.
 
 

3. Organiser notatene på en visuelt oversiktlig måte

 
Lag for eksempel suboverskrifter underveis, skriv viktige stikkord i kursiv eller med en annen farge eller lag tankekart om du bare skriver stikkord.
 
 

4. Bruk forkortelser

 
De fleste foreleserer snakker så fort at det er vanskelig å notere alt. Bruk av forkortelser vil hjelpe deg til å få med flere moment og detaljer samtidig som at du lettare unngår skrivekrampe.
 
 

5. Lytt etter strukturerende ord

 
Ord som men og følgelig er eksempelvis overgangs- og oppsummeringsord som indikerer at noe viktig nå kommer.
 

6. Lytt aktivt etter foreleseren sine intensjoner

 
Lær deg til å registrere hva han legger mest vekt på, slik at du lettere ser hva som er mest aktuelt til eksamen. Vanligvis vil foreleseren notere på tavle eller overhead og repetere sentrale poeng. Dessuten bruker han gjerne mye tid på emner som han har tenkt å gi til eksamen.
 
 

7. Sitt langt fremme i klasserommet

 
Det hjelper på konsentrasjonen å sitte i den fremste delen av salen. Dette begrenser muligheten til å snakke med sidemannen, skrive tekstmeldinger og lignende i og med at foreleseren og alle andre rundt deg vil bli forstyrret. Du vil selv bli skjerpet og lære mer.
 
 

8. Repeter notatene så snart som mulig etter forelesningen

 
Forskning i innlæringsmetoder viser at vi husker bedre når vi repeterer med korte intervall enn med lange. En smart måte å repetere stoffet på kan være å skrive dem inn på datamaskinen.
 
 

9. Renskriv notatene

 
Dette er en form for repetisjon som bør du ta deg tid til. Om du ikke har brukt ulike farger, kursiv o.a. for å strukturere notatene visuelt under forelesingen, er dette tiden til det. Utnytt plassen på hver side godt!
 
 

10. Bruk riktig type penn

 
Hvilken type penn du bruker kan være utslagsgivende for skrivekomforten. Fører du pennen med lett hånd over arket, trenger du en annen type penn enn om du har et krampaktig tak rundt pennen og skriver med større trykkstyrke. Prøv deg frem. Kanskje er pennetypen du vanligvis bruker en ulempe for deg?
 

LES OGSÅ: Slik unngår du oppstartsfeilene som student

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet