(StudentTorget.no):

Teamwork, problemløsing, yrkesrelevant arbeidsmåte. Uansett hva du kaller det, så vil du en gang bli plassert i en gruppe med dine medstudenter eller kollegaer for å «skape» noe.
 
Gruppearbeid fokuserer sjelden bare på faget og selve resultatet – prosessen for å komme i mål er like viktig. Vi skal lære å kommunisere og håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Utvikle produkter og ideer i et studentteam bestående av både surt, salt og søtt.
 
Hvorfor kan vi ikke sette oss i hvert vårt lesesalhjørne og konsentrere oss om pensum – alene?
 
 

Gruppearbeid på timeplanen

 
Leder for Eksperter i team (EiT) ved NTNU i Trondheim, Bjørn Sortland, sitter på noen av forklaringene. Siden 2002 har EiT vært obligatorisk for alle masterstudenter ved NTNU. Gruppearbeid er altså ikke bare en trend, men en nødvendighet for nye Norge.
 
– Oppgavene og problemstillingene de får og skaffer, er hentet direkte fra eksterne arbeidsgivere. Det er viktig for studentenes motivasjon at de arbeider for samfunns – eller næringsliv, og at de på den måten utvikler fag – og samspillkompetanse, hevder Sortland.
 
 
 

Øvelse eller prøvelse?

 
EiT har likevel, på tross av sine gode hensikter, blitt heftig diskutert blant studentene i Trondheim på grunn av den tilfeldige gruppesammensetningen, og har blitt beskyldt for manglende faglig relevans. Teori og praksis går ikke alltid hånd i hånd.
 
– Den ene positive opplevelsen jeg hadde, var å lære å undertrykke frustrasjonen jeg følte for hele opplegget. Men gruppearbeid generelt kan være morsomt når jeg bruker kunnskap jeg har lært for
å løse et problem jeg kunne fått i jobbsammenheng, forteller byggingeniørstudent Åshild Bokn (23).
Ved Markedshøyskolen på Campus Kristiania i Oslo blir studentene stadig satt i team for å utføre oppdrag for reelle kunder. Reklame-og merkebyggingsstudent Aina Stenersen (24) mener at noe av det mest fruktbare med gruppearbeid er at en lærer å innrette seg etter andre mennesker.
 
– Vi var en gang seks jenter som ropte og argumenterte så mye at vi ble alle drittlei mot slutten. Men du verden så fantastisk det var å få toppkarakter og ros av firmaet vi gjorde prosjektet for etterpå, sier Stenersen.
 
 

Tankedressur

 
Med bachelor i innovasjon, kreativitet og forretningsutvikling fra Kaospilotene i Oslo har Chris André L. Brasøygård mange meninger om hvorfor vi alle bør ta gruppearbeid på alvor;
 
– Du får trent deg i forhandlinger, konfliktløsing, kommunikasjon, presentasjonsteknikk, påvirkning og ikke minst lærer du deg selv å kjenne i forhold til hvordan andre opplever deg og din måte å være på. Dette er en styrke som gjør en bevisst på eget lederskap, egne styrker, svakheter og hva andre kan gjøre bedre enn deg, mener Brasøygård.
 
For å komme til punktet hvor toppresultatet er i havn og alle fortsatt er venner etterpå har konsulent og prosjektlederen råd.
 

– Still krav til seg selv og deltakerne og ta ansvar for å skape fremdrift. Likevel skal en være storsinnet, inkluderende og ydmyk for å kunne dra nytte av hverandres kunnskaper. Det et er en kunst å kunne samarbeide med andre mennesker, avslutter Brasøygård. '

 

 EFFEKTIVE GRUNNREGLER FOR GRUPPEARBEID

 

  • Velg, om du kan, gruppemedlemmer som har samme faglige ambisjoner som deg selv. Diversiteten bør ikke være for stor – gruppedynamikken må være god for at gruppen kan fungere optimalt.
  • Bli enige om oppmøtetider og forpliktelser tidlig i prosessen. Gi arbeidet en retning ved å utforme en kontrakt og andre skriftlige dokumenter som sier noe om hvem dere er og hva dere vil utrette.
  • Verdsett startfasen hvor ansvar og strategier blir satt for å nå målet. Vær klar over at dess lengre dere er inne i prosessen, jo mindre frihet har dere til å forandre det som allerede er blitt bestemt.
  • Fordel oppgaver etter evner og anlegg.
  • Å være klar over hvilke personlighetstyper som finnes på gruppa kan stimulere til økt innsikt i teamdynamikken. Ta en sertifisert personlighetstest og finn ut hva du bringer til gruppa.
  • Den beste måten å lære av hverandre på, er når hver enkelt begrunner sine standpunkter og forklarer sine måter å tenke på. Å være trygge på hverandres dagsform gjør det lettere å samarbeide og holde en god tone.
  • Hvordan skal beslutninger tas, og hvordan vil dere løse uenigheter? Sjekk hverandres antagelser og det dere bygger slutninger på for å unngå fastlåste konflikter. Gjensidig respekt gjør at alle våger å gi konstruktiv kritikk.
  • Unngå å kaste ut argumenter, ideer, fakta, magefølelser og risikovurderinger om hverandre i et ustrukturert og ineffektivt tankekaos. Lær å si én ting om gangen!
  • Det vil alltid være en uformell drakamp om makt og posisjon i en gruppe. Dette kan gjøre at gruppa mister fokus på hva den faktisk skal utrette. Tenk konstruktive løsninger istedenfor å kaste deg inn i fiendtlige diskusjoner som bare går ut på å vinne.
  • Vær selvkritisk. Hvilke signaler sender du ut? Er du åpen, positiv og tålmodig nok? Ofte må en bare bite tennene sammen og «komme over seg selv» før en kan «møte» andre.

 

LES OGSÅ: Slik blir gruppearbeidet en suksess