Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Alle som studerer helsefag på Høyskolen Kristiania, begynner med grunnmedisin førsteåret. Det betyr at alle skal lære om fysiologi, anatomi og sykdomslære.

Vi får også en innføring i statistikk for helsevitenskapelig forskning.

De som går på osteopati undervises imidlertid i osteopatiske emner parallelt med grunnmedisin. Allerede første semesteret, begynner man med undersøkelse av fot og jobber seg opp til ryggen, før man tar eksamen.

Når man begynner på andreåret, har man kun osteopatiske fag. Da går man fra kroppsdel til kroppsdel, så i løpet av andreklasse har man vært gjennom hele kroppen. Det er nødvendig, for i tredjeåret skal man ut i praksis i klinikk.

Vi har en studentklinikk på høyskolen, som hele kullet skal jobbe i. Der er vi også i fjerdeklassen.

Det fjerde året må man ha for å bli godkjente osteopater av Norsk Osteopatforbund.

 

Mitt studie

Navn: Pia Boholm

Alder: 27

Fra: Longyearbyen

Studerer: Osteopati, ved Høyskolen Kristiania

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Mange vil nok si at statistikkfagene er mest krevende. Introduksjon til vitenskapelig metode og forskning er utfordrende, fordi man må kunne litt matte, statistikk og beregninger, i tillegg til å kunne vurdere kvaliteten på forskning.

Samtidig, finnes det osteopatiske fag som er ganske omfattende. Man må for eksempel vite om alle blodårene i kroppen, og det kan være krevende nok i seg selv.

Det er nok de fagene som går på statistikk og metode folk gruer seg mest til.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner osteopati?

Det kan for eksempel være greit å ha biologi fra vgs, for da skjønner man hvordan en muskel fungerer og man har vært innom cellebiologi.

Idrettsfag kan kanskje også være greit å ha fra videregående, for de som har studert idrett har kjennskap til anatomi og vet hvordan fysisk aktivitet og kosthold påvirker kroppen.

Generelt, vil jeg nok likevel si at osteopati er et veldig åpent studium, så man trenger ikke å ha noen spesifikke forkunnskaper for å begynne på studiet.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Min oppfatning er at vi bruker mer tid på studiene enn man gjør på en del andre studieretninger.

Man kan ikke lese seg til en god osteopat. Man må ha praktiske ferdigheter. Derfor, kan vi ikke bare lese og forstå teorien, vi må også ha praktiske ferdigheter innen det vi kaller «handling» av pasientene.

Osteopater er eksperter på manuell undersøkelse, og behandling av muskel- og skjelettsystemet, og det krever utallige timer med øving.

Det gjør at vi på osteopati-studiet er mye på skolen etter forelesninger og øver på hverandre, for å få praktisk erfaring.

Hvis man leser én time om dagen, i tillegg til at man setter av minimum én dag i uka til øvinger, skal det være tilstrekkelig til å komme gjennom studiet, tror jeg.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil nok putte oss i kategorien «krevende», for man kan ikke sluntre unna forelesninger og samtidig regne med å kunne kalle seg osteopat i fremtiden.

Samtidig, blir vi som sagt ikke gode osteopater bare av å sitte med nesa i en bok, så studiet kan nok også betegnes som ganske sosialt, siden vi studentene jobber så mye sammen med hverandre.

Studiepresset kan nok være tøft i perioder, men vi får heldigvis veldig god oppfølging fra faglærerne våre.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste at det er lov å spørre om hjelp. Hvis man ikke skjønner en oppgave eller et spørsmål, kan man både spørre medstudenter eller faglærere.

Mange kan føle at det er overveldende å begynne å studere, og da kan det være greit å vite at man kan få hjelp av folk rundt seg.

På Høyskolen Kristiania, er kulturen sånn at det er liten avstand mellom faglærere og studenter. Da blir det lettere å spørre om hjelp, når man trenger det.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi blir testet både teoretisk og praktisk. I hvert osteopatiske emne, har vi en praktisk eksamen, i tillegg til en teoretisk svaroppgave, og får en samlet karakter til slutt.

Sånn foregår det gjennom hele studieløpet, med unntak av bacheloroppgaven i tredjeåret og vår avsluttende eksamen i fjerdeåret. Da skal vi gjennomføre en førstegangskonsultasjon av en ny pasient, og kunne forsvare prognosen og behandlingstiltaket man vil igangsette.

I tredje- og fjerdeåret, er vi ute i praksis i studentklinikken, som vi driver her på høyskolen, som en helt vanlig klinikk med pasienter.

I fjerde klasse, har vi også ekstern praksis.

Vi har ikke mange innleveringer, men har en god del arbeidskrav, som må godkjennes før vi kan gå opp til eksamen.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Per dags dato, gjør det ikke det.

Vi håper i fremtiden å kunne få til et større samarbeid med en skole i England, som vi allerede driver utveksling av forelesere med. Det finnes planer om å få til en utvekslingsavtale i fremtiden, men foreløpig har vi ikke fått studieforløpene til å matche.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg har for eksempel hatt en deltidsjobb gjennom hele studiet, men jeg er også ganske flink til å planlegge og litt strukturert. Er man en sånn type person, bør det gå ganske greit å jobbe ved siden av studiene.

Jeg vet at mange studenter jobber i helseomsorg, sykepleie eller i resepsjonen på osteopatklinikker. Vi har også en god del som jobber som personlige trenere, ved siden av studiene.

Hvis man er i den heldige situasjonen at man ikke trenger å jobbe, vil jeg anbefale folk å engasjere seg i studentmiljøet, bli med i linjeforeningen og ta på seg verv. Det er kjempeviktig!

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere osteopati?

Jeg spør alltid folk som vurderer å studere osteopati om hvordan de ser for seg arbeidshverdagen sin fem eller ti år frem i tid.

Ser de for seg ett yrke som er ganske praktisk?

Vi jobber med hendene og arbeidet vårt er ganske fysisk. Vi får jobbe med mennesker som ofte er takknemlige for hjelpen vi gir dem, og vi jobber veldig variert. Noen pasienter kan ha et enkelt sykdomsbilde, mens andre sliter med mer kompliserte ting.

Hvis man ønsker å jobbe med mennesker, liker fysisk arbeid og setter pris på at ingen dag er lik, vil jeg absolutt anbefale å studere osteopati!


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Givende. Inspirerende. Utfordrende.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Jotunheimen

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Yoga, meditasjon og pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme