Hvorfor valgte du å studere vann- og miljøteknikk?

Jeg valgte å studere vann- og miljøteknikk, fordi jeg kjenner noen som jobber innen fagfeltet, og det virket som en spennende utdanning.

 

Mitt Studie

Navn: Siv Anita Øyhus

Alder: 25

Fra: Sør-Aurdal, Oppland

Studerer: Vann- og miljøteknikk, ved NTNU Ålesund

 

I tillegg, er jeg ferdigutdannet bioingeniør fra før, så det virket litt naturlig å gå vann og miljøteknikk, siden jeg har hatt litt om kjemiske prosesser og mikrobiologi. Dette er noen av temaene jeg kommer borti som student, og trolig også når jeg blir ferdig utdannet.

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Førsteåret, er det helt likt som det er på byggingeniør. Det er en god del realfag, samt kart og landmåling.

Andre- og tredjeåret, er det mer fokus på vann, avløp, overvann og renovasjon, samt veg og arealplanlegging.

Linjen har god kontakt med næringslivet, noe som gjør at vi som studenter får reise på ekskursjoner, og at vi får en del bedriftspresentasjoner.

Det tette samarbeidet med næringslivet gjenspeiler seg i bacheloroppgaven en skal skrive siste semesteret. Da får man en oppdragsgiver fra næringslivet, som man skal skrive en oppgave for. Disse oppgavene er ofte spennende og relevante for senere jobb innenfor yrket.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

De mest krevende fagene kommer helt i starten av utdanningen. Dette er fag som krever mye egeninnsats og øving, for å få en forståelse for faget.

De fagene det er snakk om er matte, fysikk, mekanikk og geoteknikk.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på vann- og miljøteknikk?

Det er en fordel å ha gode matte- og fysikkunnskaper, før en starter på studiet.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

ca. 35-40 timer i uka

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg skulle gjerne ha visst litt mer om hvilke jobbmuligheter man har.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Det er en del innleveringsoppgaver i utdanningen, noen er individuelle og andre i grupper.

Det er også lagt fokus på å bruke en del digitale verktøy, slik som AutoCAD, Novapoint, Gemini-VA, Epanet og lignende.

De fleste eksamener under studiet blir utført skriftlig på skolen.

I det femte semesteret, er det mulig å ta et valgfag som er praksis hos en bedrift, hvor en selv velger hvilken bedrift en har lyst til å bli litt bedre kjent med.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er muligheter for utveksling femte semester, men siden dette er en relativt ny linje, er det ingen som har hatt utveksling enda.

Det krever litt egeninnsats å finne en aktuell skole, som har fag som passer til studiet, og som man kan få godkjent på instituttet.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er fullt mulig å ha en deltidsjobb ved siden av studiet, det krever bare litt mer egeninnsats.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere vann- og miljøteknikk?

Det er et spennende studie, med varierte fag og spennende oppgaver.

Det er store muligheter for å få seg jobb, etter at man er ferdig å studere. Man kan både jobbe i det private, i det offentlige og med bistandsarbeid.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Spennende, faglig rettet og engasjerende.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail

Hva ser man på TV? History Channel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Den sjenerte