Andrea studerer økonomi og administrasjon på BI via nettstudier, og jobber fulltid i Sjøforsvaret ved siden av studiene.

 

Mitt studie - Bachelor i økonomi og administrasjon

Navn: Andrea Elisabeth Feidje Arnesen

Alder: 23

Studie: Bachelor i økonomi og administrasjon

Studiested: BI nettstudier 

 

Hvorfor valgte du dette studiet?

Andrea jobber fulltid i Sjøforsvaret. Hun er stasjonert i Bergen, men reiser jevnlig ut med båten sammen med resten av besetningen. Det hadde derfor vært vanskelig for henne å følge fysisk undervisning.

– Jeg valgte nettstudier først og fremst fordi det var beleilig. I og med at jeg jobber fulltid i Forsvaret, studerer jeg på siden, og er avhengig av en form for fleksibilitet.

Valg av studieretning kom etter et ledelseskurs hun gikk gjennom i forbindelse med jobben, som ga mersmak.

– Etter endt ledelseskurs i Forsvaret, fikk jeg sansen for ledelse og ønsket å forstå mer av hvordan samfunnet henger sammen, både økonomisk og relasjonsmessig.

 

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår?

Økonomi og administrasjon handler mye om økonomisk matematikk, forteller Andrea.

– Også kalt samfunnsøkonomi. Vi lærer også om relasjoner og regnskap, og ulike typer budsjetter.

 

 

– Vi har også fag som handler om bedriftenes historie, og hvordan utviklingen har foregått til det bedrifter er, og hvordan de fungerer den dag i dag, fortsetter Andrea.  

Nøkkelbegreper i økonomi og administrasjon-graden er forretningsforståelse, samfunnsperspektiv og kritiske og analytiske ferdigheter.

Forretningsforståelse handler om hvordan bedrifter skaper verdier, og samfunnsperspektiv handler om hvordan bedrifters virksomhet henger sammen med resten av samfunnet.

Kritiske og analytiske ferdigheter handler om å lære å skille mellom god og dårlig informasjon.

– Første semester hadde vi fem ulike fag, med webinarer mandag-onsdag på kveldstid. Det var intenst.

Istedenfor seminarer har de på nettstudier nemlig webinarer, som stort sett går ut på det samme, bare at disse foregår over nett.

– Utenom webinarer består studeringen stort sett av selvstendig arbeid, noe som krever at man er strukturert.

– Det synes jeg har vært litt vanskelig; å få på plass den strukturen man trenger, forklarer Andrea.

Hun forteller at det også så langt har vært veldig mye pensum knyttet til de ulike fagene.


 

Hva er det beste med nettstudier i økonomi og administrasjon?

– Det beste med dette studiet er at det er veldig fleksibelt, og at jeg kan jobbe med ting når jeg selv vil. Jeg kan sitte hvor som helst og få en utdannelse, sier Andrea.

– Andre- og tredjeåret av bacheloren kan man også velge egne valgfag.

– Dette er et stort pluss fordi det gjør at jeg selv kan velge hvilken retning jeg ønsker i utdannelsen min, utdyper hun.

Hun understreker også at forelesningene har vært veldig interessante, og webinarene har gitt rom for diskusjon og aktiv læring.  

 Ulempen med å være nettstudent er at det ikke er noe sosialt knyttet til studiet. 

LES OGSÅ: Lurer du på hva du skal ta master i? Emil tar master i Screen Cultures

 

Hvilke muligheter åpner studiet ditt for med tanke på jobb og videre studier?

På BI har de mange muligheter for utveksling og internship, forteller Andrea.

– Jeg håper på å få bruke utdannelsen min videre i Forsvaret.

– Hvis jeg ønsker å utdanne meg videre på BI, kan jeg også ta en master i samfunnsøkonomi eller ledelse, utdyper hun.

Utover det drømmer hun om å jobbe i relasjon til andre mennesker.

– Drømmejobben min må være noe som handler om relasjoner til andre mennesker. Og så elsker jeg å jobbe i butikk, så kanskje salg eller noe slikt.

– Ellers kunne jeg tenke meg å jobbe i ambulanse, fortsetter hun.


 

Hva har vært de største utfordringene så langt?

Det Andrea synes har vært mest utfordrende med studiet, er strukturen det krever.

– Jeg merker det godt nå i eksamensperioden. Jeg føler at jeg har hengt litt bakpå hele veien, og det må jeg betale for nå.

LES OGSÅ: Lyst til å studere husdyrfag? Les om Grete Beates erfaringer!

 

Hvem vil du anbefale dette studiet til? Og hva skulle du likt å vite før du begynte?

– Jeg vil anbefale dette studiet til de som ønsker en allsidig utdanning, med mange muligheter, som er godt tilrettelagt for folk som ikke vil eller kan binde seg til et fysisk sted, forklarer Andrea.

– Jeg skulle gjerne vært tryggere på hva jeg ville studere før jeg begynte, og ha visst enda mer om hva jeg kan møte på etter endt utdannelse.

LES OGSÅ: Lyst til å studere samfunnssikkerhet? Les om Ingvils erfaringer!

 

Har du noen tips og/eller triks til andre som vurderer å studere det samme?

Dette studiet baserer seg mye på matte, og man bør absolutt være interessert i tall, forteller hun.

 

 

– Et tips som nettstudent vil være å delta i alle forelesninger, levere alle frivillige oppgaver og gjøre alt man får tilbud om.

– Bruk også pensumbøkene godt, de har omtrent alle svar, fortsetter hun.

Sist, men ikke minst, tipser Andrea nye studenter om følgende:

– Øv deg på å lære bort det du skal kunne. Man lærer alltid best ved å lære bort til andre.